คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY


[เสริมแกร่ง/ถลุง] 2023-10-16

เจาะเกราะ

[เสริมแกร่ง/ถลุง] 2024-01-18

ข้ามขีดจำกัด

[เสริมแกร่ง/ถลุง] 2023-10-16

ถลุงอุปกรณ์

[เสริมแกร่ง/ถลุง] 2023-10-16

เสริมแกร่งอุปกรณ์

[เสริมแกร่ง/ถลุง] 2023-10-16

เพิ่มขั้น & ลดขั้น