คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

ข้ามขีดจำกัด

การข้ามขีดจำกัด

- สามารถใช้เหรียญเงินและค่าเสริมแกร่งเพื่ออัปเกรดอุปกรณ์ไปยังขั้นต่อไป


 
- สามารถข้ามขีดจำกัดได้ผ่าน NPC เสริมแกร่งของหมู่บ้านแต่ละสำนัก


 
- เมื่อข้ามขีดจำกัดไม่สำเร็จ ท่านจะเสียเหรียญเงินและค่าเสริมแกร่งแบบสุ่มครั้งละ -1 ~ -3 (ไม่เสียค่าการถลุง)
- เหรียญเงินที่จำเป็นต้องใช้ในการข้ามขีดจำกัด จะแตกต่างไปตามช่วงของการข้ามขีดจำกัด
- อุปกรณ์ที่จะข้ามขีดจำกัดต้องมีค่าเสริมแกร่งขั้นต่ำ 30 ขั้น จึงจะสามารถข้ามขีดจำกัดได้
- ไอเทมที่มีระดับเทพเจ้าขั้นที่ 4 ขึ้นไป ไม่สามารถทำการข้ามขีดจำกัดได้


 
1. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการข้ามขีดจำกัด (สามารถข้ามขีดจำกัดได้หลังถอดอุปกรณ์ที่กำลังติดตั้งอยู่)
2. ย้ายอุปกรณ์ที่เลือกไปยังตำแหน่งดังกล่าว

 

1. สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่จะข้ามขีดจำกัดได้
2. แตะเพื่อข้ามขีดจำกัด

 

- หากข้ามขีดจำกัดสำเร็จ ค่าเสริมแกร่งจะไม่ลดลง 


 
- หากข้ามขีดจำกัดไม่สำเร็จ ค่าเสริมแกร่งจะลดลง -1 ~ -3 แต่ค่าการถลุงจะไม่ลดลง


※ หากไม่มีอุปกรณ์ที่มีเลเวลเท่ากันเมื่อข้ามขีดจำกัด

- หากข้ามขีดจำกัดระดับเทพเจ้าขั้นแรก และไม่มีไอเทมระดับเทพเจ้าเลเวลเดียวกันในขั้นที่ 2 จะข้ามขีดจำกัดเป็นไอเทมเลเวลต่ำสุดของระดับเทพเจ้าในขั้นที่ 2
- หากข้ามขีดจำกัดระดับเทพเจ้าขั้นที่ 2 และไม่มีระดับเทพเจ้าเลเวลเดียวกันในขั้นที่ 3 จะข้ามขีดจำกัดเป็นไอเทมเลเวลต่ำสุดของระดับเทพเจ้าในขั้นที่ 3
- หากข้ามขีดจำกัดระดับเทพเจ้าขั้นที่ 3 และไม่มีระดับเทพเจ้าเลเวลเดียวกันในขั้นที่ 4 จะข้ามขีดจำกัดเป็นไอเทมเลเวลต่ำสุดของระดับเทพเจ้าในขั้นที่ 4


※ หากมีอุปกรณ์ที่เลเวลเท่ากัน 2 ชิ้นขึ้นไปเมื่อข้ามขีดจำกัด 

- หากข้ามขีดจำกัดสำเร็จจะเลือกข้ามขีดจำกัด 1 อย่างแบบสุ่ม