คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY


[ข้อมูลพื้นฐาน] 2023-10-16

พรีเซ็ตตัวละคร

[ข้อมูลพื้นฐาน] 2023-10-16

หอเต๋ามังกร

[ข้อมูลพื้นฐาน] 2023-10-16

การตั้งค่าเกม

[ข้อมูลพื้นฐาน] 2023-10-16

NPC ในเมืองแต่ละสำนัก

[ข้อมูลพื้นฐาน] 2022-12-12

UI พื้นฐาน