คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

เสริมแกร่งอุปกรณ์

● สรุป

 

สามารถใช้ศิลาเสริมแกร่งเพื่อเพิ่มค่าสถานะอุปกรณ์ได้

- ขั้นเสริมแกร่งจะเพิ่มครั้งละ +1 เมื่อเสริมแกร่งสำเร็จ 1 ครั้ง

- ขั้นเสริมแกร่งจะลดลงหรือสูญเสียอุปกรณ์เมื่อเสริมแกร่งล้มเหลว

- สามารถเสริมแกร่งได้สูงสุด 40 ขั้น

 


 

 

 

สามารถเสริมแกร่งได้ผ่าน NPC เสริมแกร่ง/ถลุง ที่อยู่ในหมู่บ้านแต่ละสำนัก
 

1. สามารถตรวจสอบวัตถุดิบเสริมแกร่งที่เลือก

2. สามารถตรวจสอบไอเทมที่จะเสริมแกร่ง

3. สามารถตรวจสอบว่าสามารถใช้ยันต์ป้องกันเพื่อป้องกันการสูญเสียอุปกรณ์เมื่อเสริมแกร่งล้มเหลวได้หรือไม่

4. สามารถตรวจสอบไอเทมยุทธภัณฑ์/เครื่องป้องกัน/เครื่องประดับ/อื่นๆ ที่มีในแต่ละแท็บ

5. สามารถตรวจสอบไอเทมที่มีอยู่ในแต่ละแท็บ 
 

1. สามารถตรวจสอบค่าสถานะที่เพิ่มขึ้นเมื่อเสริมแกร่งสำเร็จ

- ต้องใช้วัตถุดิบเสริมแกร่งและเหรียญเงินในการเสริมแกร่ง

- ผลการเสริมแกร่งแบ่งออกเป็นเสริมแกร่งสำเร็จและเสริมแกร่งล้มเหลว

มีโอกาสที่จะสูญเสียอุปกรณ์เมื่อเสริมแกร่งล้มเหลว

เมื่อเสริมแกร่งยุทธภัณฑ์ที่กำลังติดตั้งล้มเหลวและสูญเสียไอเทม จะถูกแทนที่ด้วยยุทธภัณฑ์เลเวล 1

- เมื่อเสริมแกร่งสำเร็จ ค่าเพิ่มขึ้น +1 โดยไม่คำนึงถึงประเภทของวัตถุดิบเสริมแกร่ง

- เมื่อเสริมแกร่งล้มเหลว ค่าลดลง -1 โดยไม่คำนึงถึงประเภทของวัตถุดิบเสริมแกร่ง 


 

- เมื่อเสริมแกร่งสำเร็จ ค่าเพิ่มขึ้น +1 โดยไม่คำนึงถึงประเภทของวัตถุดิบเสริมแกร่ง

- เมื่อเสริมแกร่งล้มเหลว ค่าลดลง -1 โดยไม่คำนึงถึงประเภทของวัตถุดิบเสริมแกร่ง

- เมื่อเสริมแกร่งล้มเหลว ขั้นเสริมแกร่งลดลง 1 ขั้นหรือสูญเสียอุปกรณ์ + ขั้นเสริมแกร่งลดลง 1 ขั้น

เสริมแกร่งขั้น 1 ~ เสริมแกร่งขั้น 5 เป็นระยะขั้นที่ปลอดภัยที่อุปกรณ์จะไม่โดนลดขั้นและสูญเสียอุปกรณ์

- อัตราการเสริมแกร่งจะแตกต่างกันไปตามวัตถุดิบเสริมแกร่งที่ใช้

 


 

- หากใช้ทองคำขาวหมื่นปีเป็นวัตถุดิบเสริมแกร่ง เมื่อเสริมแกร่งล้มเหลวจะไม่ลดขั้นเสริมแกร่งและไม่สูญเสียอุปกรณ์ (รวมถึงกรณีที่ไม่ใช้ยันต์ป้องกันด้วย) 


 

 

 


 

ป้องกันไม่ให้สูญเสียอุปกรณ์เมื่อเสริมแกร่งล้มเหลว 1 ครั้ง

 

 

รวมศิลาเสริมแกร่ง

 

สรุป 

- สามารถรวมศิลาเสริมแกร่งแบบเดียวกัน 4 ชิ้นเพื่อรับศิลาเสริมแกร่งขั้นถัดไปได้


 

 

1. ตะที่วัตถุดิบเสริมแกร่งที่จะทำการรวม

2. กดรวมเพื่อรับศิลาเสริมแกร่งขั้นถัดไป

 

-
หากมีศิลาเสริมแกร่งน้อยกว่า 4 ชิ้น จะไม่สามารถใช้งานปุ่ม 'รวม' ได้

- ไม่สามารถรวมเหล็กเย็นหมื่นปีได้