คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

ถลุงอุปกรณ์

● สรุป

 

สามารถใช้ไอเทมเพื่อเพิ่มค่าสถานะอุปกรณ์ได้


 


 

 สามารถเสริมแกร่งได้ผ่าน NPC เสริมแกร่ง/ถลุง ที่อยู่ในหมู่บ้านแต่ละสำนัก 
 

1. สามารถตรวจสอบไอเทมที่จะทำการถลุง

2. สามารถตรวจสอบไอเทมที่จะใช้เป็นวัตถุดิบ

3. สามารถตรวจสอบไอเทมที่สามารถใช้ถลุงและเป็นวัตถุดิบในแต่ละส่วน

4. สามารถตรวจสอบไอเทมที่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบจากหมวดไอเทมที่เลือก

- ไอเทมระดับชื่อเสียงขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถใช้ถลุง/เป็นวัตถุดิบถลุงได้

- อุปกรณ์ที่มีเลเวลสูงกว่าเลเวลที่กำหนดของไอเทมที่จะถลุง ไม่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบถลุงได้

- มีเพียงสองผลลัพธ์เท่านั้นคือ ถลุงสำเร็จ/ล้มเหลว และจะไม่สูญเสียไอเทมเมื่อถลุงล้มเหลว

- สามารถถลุงได้สูงสุด 12 ขั้น