คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

เพิ่มขั้น & ลดขั้น

● สรุป 

 

สามารถเพิ่มขั้น/ลดขั้นไอเทมระดับชื่อเสียง/ระดับเทพเจ้าได้  และหากเพิ่มขั้นสำเร็จ ค่าสถานะของอุปกรณ์จะเพิ่มขึ้น  


 

- NPC เพิ่มขั้นของแต่ละสำนัก   

 

 -
สามารถไปได้อย่างง่ายดายผ่านการวาร์ป

 

 

 

วัตถุดิบเพิ่มขั้น/ลดขั้น และเหรียญเงินที่ใช้ -
สามารถรับศิลาศักดิ์สิทธิ์หยกม่วง/พลอยสีแดงได้จากกล่องไม้เทพสวรรค์ ซึ่งเป็นรางวัลของวงกตเทพสวรรค์  

- สามารถรับศิลาศักดิ์สิทธิ์หยกม่วง/พลอยสีน้ำเงินได้จากการล่า  

- สามารถรวมศิลาศักดิ์สิทธิ์หยกม่วง 2 ชิ้น เป็นพลอยสีแดง 1 ชิ้นได้

 


 

เมื่อเพิ่มขั้นไอเทม +30 ขึ้นไปสำเร็จ จะไม่ลดค่าเสริมแกร่งลง 

เมื่อเพิ่มขั้นไอเทมไม่เกิน +29 สำเร็จ จะลดค่าเสริมแกร่งลงแบบสุ่มในช่วง +0 ~ +5 

หากลดขั้นสำเร็จ จะลดค่าถลุงลง 0 ~ 3 ขั้น (แยกจากค่าเสริมแกร่ง)  

เมื่อลดขั้นสำเร็จ จะไม่ลดค่าเสริมแกร่งลงโดยไม่คำนึงถึงค่าเสริมแกร่ง

เมื่อลดขั้นสำเร็จ จะลดค่าถลุงลง 0 ~ 3 ขั้น  

ไม่สามารถกู้ไอเทมและอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนเพื่อทำการเพิ่มขั้น/ลดขั้นผิดพลาดกลับคืนมาได้ 

 

 

 

ขั้นของการลดขั้น

 - ตารางแสดงเกณฑ์เลเวลเริ่มต้นของไอเทมระดับชื่อเสียง 

 

 


 

- ไอเทมระดับเทพเจ้าเริ่มต้นที่ยุทธ์ 90 จึงไม่สามารถลดขั้นลงไปถึงถึงยุทธ์ 90 ได้