FAQ

สามารถตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยได้

FAQ

หมายเลข
หมวดหมู่
หัวข้อ
7
การชำระเงิน
ไม่ได้รับสินค้าที่ซื้อ
8
การชำระเงิน
ต้องการยกเลิกการซื้อ (คืนเงิน)
9
การชำระเงิน
เกณฑ์การยกเลิก/คืนเงินมีอะไรบ้าง? (ยกเลิกการซื้อสินค้า)
10
การชำระเงิน
ชำระสินค้าไม่สำเร็จอย่างต่อเนื่อง (ถูกปฏิเสธ)
11
การชำระเงิน
อยากทราบวิธีตรวจสอบหมายเลขสั่งซื้อ (ใบเสร็จ)(Google)