คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

อัญเชิญมอนสเตอร์

● สรุป

 

สามารถรับรางวัลมากมายได้โดยใช้ใบหยั่งราก/ใบจิตวิญญาณ

 

 

ใบอัญเชิญ 

 

 

วิธีดำเนินการ

 

1. ไปยัง [ร้านค้า] 


  

2. ไปยังแท็บ [ร้านค้ากิจกรรม] 

 

 


3. สามารถซื้อใบหยั่งรากได้ 

 

 


4. บหยั่งรากที่ซื้อสามารถใช้ได้ที่สำนักของแต่ละหมู่บ้านและหอเต๋ามังกร 

 

 


 

- ทันทีที่ใช้ใบหยั่งราก 'น้ำเต้าสีสวย' จะถูกอัญเชิญมาและมีแค่ผู้อัญเชิญเท่านั้นที่สามารถโจมตีได้

เมื่อกำจัด 'น้ำเต้าสีสวย' ไอเทมจะดรอปลงบนพื้นและสามารถรับได้แค่ผู้อัญเชิญเท่านั้น

หากอัญเชิญ 'น้ำเต้าสีสวย' มาหลายตัวแล้วเปิดการล่าอัตโนมัติไว้ มีโอกาสที่จะไม่ได้รับไอเทม เพราะฉะนั้นหลังจาก OFF ล่าอัตโนมัติแล้ว โปรดรับไอเทมอีกครั้ง

หากไม่ได้รับรางวัลกำจัด 'น้ำเต้าสีสวย' ภายในเวลาที่กำหนด ไอเทมจะหายไปและไม่สามารถเรียกคืนไอเทมที่หายไปได้

 

 

รายการไอเทมที่ได้รับจากใบหยั่งราก


 

เมื่อกำจัด 'น้ำเต้าสีสวย' 1 ครั้ง จะสุ่มดรอปไอเทมในรายการสิ่งของ 1 ชิ้น/3 ชิ้น/5 ชิ้น

ตัวอย่าง) สามารถดรอปยาพลังชีวิต [ใหญ่] 100 ชิ้น/ ยาพลังชีวิต [ใหญ่] 100 ชิ้น/ ยันต์ป้องกันได้