คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

กล่องวิญญาณ

● สรุป


มีโอกาสได้รับเล็กน้อยจากการเข้าร่วมศึกสำนักเอกชวด 1 และกำจัดตัวละครของสำนักอื่น (PvP)

- เมื่อใช้กล่องวิญญาณ มีโอกาสที่จะได้รับไอเทม 1 ชนิดแบบสุ่ม

 กล่องวิญญาณจะไม่ถูกส่งไปยังกระเป๋าแต่จะดรอปที่พื้นเมื่อกำจัดตัวละครได้

 

 

รายการไอเทมกล่องวิญญาณเมื่อใช้งานกล่องวิญญาณ จะได้รับไอเทม 1 ชนิดจากในรายการ

ยันต์ปรโลกสามารถใช้ได้เฉพาะตัวละครเลเวลเอกชวด 6 ขึ้นไป