คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

เรดหุบเขาผี

● สรุป 

 

บอส 6 ประเภทจะปรากฏตัวในหุบเขาผีแบบสุ่ม และเมื่อกำจัดบอสแล้ว จะได้รับ 'กล่องวายุ'

 

 

 

เรดหุบเขาผี

 

ข้อมูลพื้นฐาน

สามารถเข้าร่วมได้เฉพาะตัวละครที่เข้าหุบเขาผีได้ 

บอสมอนสเตอร์จะถูกสร้างขึ้นแบบสุ่มใน 6 พื้นที่ของหุบเขาผี และจะไม่มีการแจ้งข้อมูลการปรากฏตัวของบอสมอนสเตอร์ 

ปรากฏตัวสูงสุด 8 ครั้งต่อ 1 วัน และจะปรากฏตัวแค่ครั้งละ 1 ตัวเท่านั้น

หากไม่สามารถปราบบอสมอนสเตอร์ที่ปรากฏในหุบเขาผีได้ บอสมอนสเตอร์ตัวนั้นจะยังคงอยู่ในวันถัดไป 

 

 

พื้นที่ปรากฏตัว 


บอสของหุบเขาผีจะสุ่มปรากฏตัวใน 6 พื้นที่ 

 

 

 

ต่อสู้ 


จะถูกสุ่มอัญเชิญไปยังพื้นที่ที่บอสหุบเขาผีปรากฏตัว 

 


เมื่อถูกบอสหุบเขาผีฆ่าและไม่มียันต์คุ้มครอง EXP จะลดลง และไปฟื้นคืนชีพที่โพทัลของแต่ละสำนัก 

 

 


เมื่อกำจัดบอสหุบเขาผีแล้ว รางวัล 'กล่องวาย' จะถูกส่งไปยังกระเป๋า 

 

 

รางวัลเรดหุบเขาผี - กล่องวายุ 


ตัวละครจะต้องอยู่ใกล้ๆ บอสก่อนที่บอสหุบเขาผีจะตายเท่านั้น จึงจะได้รับรางวัล 

ต้องสร้างความเสียหายให้แก่บอสหุบเขาผีตามกำหนดเท่านั้นจึงจะได้รับรางวัล 

ตัวละครที่ตายขณะกำจัดบอสหุบเขาผีจะไม่ได้รับรางวัล 

 


 
เมื่อใช้งานกล่องวายุ จะได้รับไอเทม 1 อย่างจากในรายการ

 สามารถรับเสื้อคลุมระดับเทพเจ้าตัวใหม่ได้จากกล่องวายุ