คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

ต่างหู & อัญมณี

● สรุป 

 

สามารถรับและใช้แพ็กเกจต่างหูและอัญมณีจากกล่องหยกผู้ดีได้

สามารถเจาะเกราะต่างหู และสามารถติดตั้งอัญมณีลงต่างหูที่ถูกเจาะเกราะเพื่อเสริมค่าสถานะได้ 

 

 

แพ็กเกจต่างหูและอัญมณี 

 

ค่าสถานะพื้นฐาน - ป้องกัน : 400 / ป้องกันธาตุ : 200

การเสริมแกร่ง - เสริมแกร่งได้

 สามารถรับได้จากกล่องหยกผู้ดีที่ดรอปเมื่อกำจัดบอสถ้ำภูตวิญญาณ 

 


 

เจาะเกราะต่างหูและติดตั้งอัญมณี 

 สามารถทำการเจาะเกราะต่างหูได้ผ่าน NPC เจาะเกราะ

สามารถติดตั้งอัญมณีได้เมื่อปลดล็อกซ็อกเก็ตผ่านการเจาะเกราะเท่านั้น 

สามารถปลดล็อกซ็อกเก็ตต่างหูได้ 0 ~ 2 ช่อง 

 ※ เจาะเกราะ

 

ศิลาคืนธาตุ

ต้องใช้ในการเอาอัญมณีที่ติดตั้งออก สามารถซื้อได้จากร้านค้าเหรียญทอง 

อัญมณีที่เอาออกจะถูกย้ายไปอยู่ในกระเป๋า 

 

 

 

เสริมแกร่งอัญมณี สามารถเสริมแกร่งอัญมณีที่ได้รับจากแพ็กเกจอัญมณี (ดรอปเมื่อกำจัดบอสถ้ำภูตวิญญาณ) ผ่าน NPC เสริมแกร่ง 

- ใช้ 100,000 เหรียญเงินในการเสริมแกร่งอัญมณี 1 ครั้ง

 


 

ในการเสริมแกร่งอัญมณี มีโอกาสที่จะเสียหายได้ตั้งแต่ขั้น 1 และไม่สามารถกู้คืนศิลาขัดเงาหรืออัญมณีที่เสียหายได้ 

แต่ละอัญมณีจะมีค่าสถานะอยู่ ซึ่งสามารถเพิ่มค่าสถานะได้จากการเสริมแกร่ง

 


 

กดอัญมณีที่ต้องการเสริมแกร่งในกระเป๋า 

 
กดที่ศิลาขัดเงาเพื่อเพิ่มเป็นวัตถุดิบเสริมแกร่ง จากนั้นจึงทำการเสริมแกร่ง