คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

ศึกศิลาศักดิ์สิทธิ์

● สรุป 

- คอนเทนต์สงครามแย่งชิงศิลาศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละสำนักและปกป้องศิลาศักดิ์สิทธิ์ของสำนักตนเอง

 

 

ข้อชี้แนะ

 

- เมื่อตายในพื้นที่ของสำนักอื่น จะคืนชีพได้ที่หุบเขาผี

- สงครามศิลาศักดิ์สิทธิ์จะไม่มีการจำกัดเวลาและสามารถดำเนินการได้ทุกเมื่อ

- เมื่อตายด้วยรถยิงหินและศิลาพิทักษ์ในพื้นที่ของสำนักอื่น หากไม่มียันต์คุ้มครอง EXP จะลดลง

 

 

 

วิธีดำเนินการ

 


 

- ศิลาศักดิ์สิทธิ์จะถูกวางไว้ที่แต่ละสำนัก (หุบเขาพันลี้, เขตคลื่นไพศาล, ป่าโซโฮ, ทะเลมรณะพันลี้)
 

- เพื่อทำลายศิลาศักดิ์สิทธิ์ของสำนักฝ่ายตรงข้าม คุณต้องทำลายศิลาศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดตามลำดับถึงจะเลื่อนขั้นได้

 

- ศิลาศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ในพื้นที่ของแต่ละสำนัก คุณต้องทำลายศิลาศักดิ์สิทธิ์ตามลำดับถึงจะสามารถย้ายไปยังพื้นที่ถัดไปได้ 

ตัวอย่าง : หุบเขาผี → ทำลายศิลาศักดิ์สิทธิ์ในหุบเขาผี ย้ายไปยังหมู่บ้านดอกท้อ → ทำลายศิลาศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านดอกท้อ → ย้ายไปยังป่านกกระสาครวญ → ทำลายศิลาศักดิ์สิทธิ์ในป่านกกระสาครวญ → ย้ายไปยังหุบเขาพันลี้ → ทำลายศิลาศักดิ์สิทธิ์ในสิบสามจันทราสุราลัย

 


- เมื่อทำลายศิลาศักดิ์สิทธิ์สำเร็จ จะเปลี่ยนเป็นสภาพโพทัลที่สามารถย้ายไปยังพื้นที่ถัดไปได้

 

 

- โจมตีศิลาศักดิ์สิทธิ์ของสำนักฝ่ายตรงข้ามหลังจากบุกเข้าไปในพื้นที่ตั้งศิลาศักดิ์สิทธิ์ของสำนักฝ่ายตรงข้ามแล้ว 

 

 

- หากศิลาพิทักษ์และศิลาศักดิ์สิทธิ์ของสำนักตนเองถูกโจมตี จะมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้นมา 

 

 


- เมื่อทำลายศิลาศักดิ์สิทธิ์ของสำนักอื่นแล้ว ศิลาศักดิ์สิทธิ์ของสำนักอื่นจะถูกวางไว้ในพื้นที่ของสำนักของคุณ

ตัวอย่าง) เมื่อสำนักราชันพิชิตสยบฟ้าทำลายศิลาศักดิ์สิทธิ์ของสำนักคนจร 'ยอดเขาหมาป่าสลัว' ของสำนักราชันพิชิตสยบฟ้าจะถูกวางไว้ในตำแหน่งศิลาศักดิ์สิทธิ์อื่น

- เมื่อทำการ PvP ภายในบริเวณโดยรอบของศิลาศักดิ์สิทธิ์และรถยิงหิน จะได้รับส่วนร่วมและกล่องวิญญาณ

- เมื่อทำลายศิลาศักดิ์สิทธิ์โดยการโจมตีครั้งสุดท้าย จะได้รับส่วนร่วม 100 อัน

 


 

- เพื่อตามหาศิลาศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกแย่งชิงไป จะต้องโจมตีพื้นที่ของสำนักอื่นและทำลายศิลาศักดิ์สิทธิ์ของสำนักตนเองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว

- ศิลาศักดิ์สิทธิ์ที่ทำลายได้สำเร็จจะกลับคืนมายังพื้นที่สำนักของคุณ

 

 

 

ยุทธภัณฑ์สำนัก

 

 

รถยิงหิน


- สามารถอัญเชิญรถยิงหินได้โดยการใช้ใบอัญเชิญรถยิงหิน

 -
รถยิงหินสามารถซื้อได้ผ่านร้านค้าเหรียญเงิน และ 'ประมุขสำนัก' กับ 'รองประมุขสำนัก'สามารถซื้อหรือใช้ได้

 -
ในระหว่างสงครามศิลาศักดิ์สิทธิ์ รถยิงหินจะช่วยในการสกัดกั้นสำนักอื่นได้มาก 

- เมื่อทำการ PK ภายในบริเวณเฉพาะรอบๆ รถยิงหิน จะได้รับส่วนร่วม

- รถยิงหินจะไม่โจมตีสำนักอื่นที่อยู่ใกล้ภายใน 30M

- ระยะการโจมตีสูงสุดของรถยิงหินคือ 100M

 

 

 

 

เครื่องยิง


- สามารถอัญเชิญเครื่องยิงได้โดยใช้ใบอัญเชิญเครื่องยิง

 - เครื่องยิงสามารถซื้อได้ผ่านร้านค้าเหรียญเงิน และ 'ประมุขสำนัก' กับ 'รองประมุขสำนัก'สามารถซื้อหรือใช้ได้

 -
 เครื่องยิงสามารถอัญเชิญได้แค่ในพื้นที่ของสำนักตนเองเท่านั้น

- เครื่องยิงจะโจมตีเป้าหมายแค่ตัวละครของสำนักอื่นเท่านั้น

- เครื่องยิงจะถูกปลดหลังจากโจมตี 500 ครั้ง

 

 

 

 

รางวัลสงครามศิลาศักดิ์สิทธิ์-
หากครอบครองศิลาศักดิ์สิทธิ์ของสำนักตนเองและศิลาศักดิ์สิทธิ์ของสำนักอื่นอยู่ เมื่อผู้เล่นของสำนักอื่นมาล่า ส่วนหนึ่งของเหรียญเงินที่ได้รับจะถูกสะสมไว้ในคลังสำนักของคุณ

- หากเป็นไปตามเงื่อนไขการรับรางวัล(ครอบครองศิลาศักดิ์สิทธิ์ของตนเองและของสำนักอื่น) จะได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตาม

- เมื่อถูกแย่งศิลาศักดิ์สิทธิ์ของสำนักตนเองหรือศิลาศักดิ์สิทธิ์ของสำนักอื่นที่กำลังเก็บอยู่ในพื้นที่ คุณจะไม่ได้รับรางวัล 

- เหรียญเงินที่สะสมอยู่ในคลังสำนักจะมีแค่ประมุขสำนักเท่านั้นที่สามารถถอนได้  (คู่มือคลังสำนัก)