คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

กิลด์

● สรุป

 

หนึ่งในคอนเทนต์หลักที่สามารถก่อตั้งกิลด์เพื่อรวมเป็นสำนัก และเล่นคอนเทนต์ต่างๆ เช่น สงคราม เรด เป็นต้น

 ● สร้างกิลด

  

สามารถก่อตั้งกิลด์ใหม่ได้ใน เมนู ] > [ กิลด์ ] > [ สร้างกิลด์ ]

 

 

1. ป้อนชื่อกิลด์

2. เลือกสัญลักษณ์กิลด์ (สามารถเปลี่ยนสีสัญลักษณ์ได้)

3. เมื่อกดปุ่มสร้าง กิลด์จะถูกก่อตั้งขึ้น

หากชื่อกิลด์ซ้ำกับกิลด์ที่มีอยู่แล้วจะไม่สามารถสร้างได้ ● ข้อมูลกิลด์

 


 

 

1. สามารถตรวจสอบข้อมูลกิลด์หรือสมาชิกกิลด์ได้

2. สามารถตั้งค่า/ตรวจสอบประกาศในกิลด์ที่สมาชิกกิลด์ตรวจสอบได้

3. สามารถตรวจสอบสมญานามของหัวหน้ากิลด์ จำนวนสมาชิกกิลด์ และระดับของกิลด์ได้

  

● เข้าร่วมกิลด์

 


 

 

สามารถค้นหากิลด์ที่ต้องการเข้าร่วมที่ เมนู ] > [ กิลด์ ] > ค้นหากิลด์  แล้วเข้าร่วมโดยกดปุ่ม สมัครเข้าร่วม ได้

  

หัวหน้ากิลด์หรือสมาชิกกิลด์ที่มีสิทธิ์สามารถรับหรือปฏิเสธคำขอเข้าร่วมกิลด์ได้ใน [ เมนู ] - [ กิลด์ ] - [ ข้อมูล ] - [ ลงทะเบียนเข้าร่วม ]