คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

อันดับ

● สรุป

 

มีการจัดอันดับกิลด์ & อันดับรายบุคคล และสามารถตรวจสอบอันดับของแต่ละกิลด์ได้ 

 อันดับกิลด์

 

 - สามารถตรวจสอบอันดับกิลด์ของแต่ละสำนักและอันดับของกิลด์ทั้งหมดได้ 

 

อันดับจะกำหนดจากส่วนร่วมสะสมของกิลด์ และจะแสดงได้มากสุดถึง 100 กิลด์

กรณีที่ส่วนร่วมสะสมของกิลด์เหมือนกัน จะประเมินอันดับจากเลเวลค่าเฉลี่ยของกิลด์

    (หากเลเวลค่าเฉลี่ยต่ำ ลำดับก็จะสูงกว่า

- เมื่อเข้าร่วมสมาชิกกิลด์ ส่วนร่วมของสมาชิกกิลด์ดังกล่าวที่เคยมีอยู่จะไม่ถูกรวมเข้ากับส่วนร่วมสะสมของกิลด์ และหลังจากเข้าร่วมจะนำมาใช้ได้แค่ส่วนร่วมที่ได้รับเท่านั้นอันดับรายบุคคลสามารถตรวจสอบอันดับรายบุคคลของแต่ละสำนักและอันดับรายบุคคลทั้งหมดได้

 ※แต่หากสำนักอื่นที่ไม่ใช่คนจรจะตรวจสอบอันดับคนจร จะไม่สามารถตรวจสอบสมญานามได้

  

อันดับจะถูกกำหนดจาก เลเวลตัวละคร ในกรณีที่เลเวลเท่ากัน อันดับสูงสุด 100 คนจะถูกแสดงขึ้นอยู่กับส่วนร่วม

กรณีที่อันดับรายบุคคลตั้งแต่อันดับที่ 400~ เป็นต้นไปจะไม่ถูกแสดงในอันดับ เนื่องจากไม่ได้เข้าสู่อันดับ

 

 ○ รางวัล


 

ผู้เล่นที่ได้อันดับสูงในอันดับรายบุคคลจะได้รับรางวัลอันดับ