คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

การเชื่อมต่อเกมและสร้างตัวละคร


ขั้นตอนการเลือกตัวละคร

 

1. รายชื่อตัวละครที่สร้าง

2. ลบตัวละคร

3. ย้ายไปยังหน้าจอเลือกเซิร์ฟเวอร์

4. เริ่มเกมด้วยตัวละครที่เลือก

 ขั้นตอนการสร้างตัวละคร

 

1. สามารถเลือกสำนักของตัวละครที่จะสร้างได้

2. เลือกรูปลักษณ์และใส่สมญานามของตัวละคร