คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

ซื้อขายแบบ 1:1

●  สรุป

 

 - สามารถแลกเปลี่ยนไอเทมและเงินตราได้ภายใต้การอนุมัติจากทั้งสองฝ่าย

 

 

 ※ แต่จะไม่สามารถซื้อขายไอเทม [ผูกมัด] และไอเทมบางส่วนได้

 ※ ไอเทมที่ไม่สามารถซื้อขายได้จะไม่ถูกบันทึกลงในหน้าต่างไอเทมซื้อขาย

 ※ เมื่อทำการซื้อขาย 1:1 แม้จะเป็นการซื้อขายตามปกติ แต่จะมีการเรียกคืนในกรณีที่ไอเทมใช้วิธีทุจริต โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำการซื้อขายส่วนตัว

 

  

-          เลือกตัวละครฝ่ายตรงข้ามที่จะทำการซื้อขายแบบ 1:1 จากนั้นคลิกปุ่มซื้อขาย

 

 

 

 เมื่อลงทะเบียนซื้อขายแล้วจะมีข้อความยืนยันส่งมา และการซื้อขายจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อฝ่ายตรงข้ามกดปุ่ม ยืนยัน

 

 - หากฝ่ายตรงข้ามกด 'ยกเลิก' ก่อนกด 'ยืนยัน' การซื้อขายจะถูกยกเลิก 


 

เมื่อเลือกไอเทมที่ต้องการซื้อขาย จะสามารถตรวจสอบข้อมูลของไอเทมที่จะบันทึกได้

 

 - เมื่อกดบันทึกหลังจากกรอกจำนวนแล้ว ไอเทมที่ต้องการซื้อขายจะถูกบันทึกไว้ที่หน้าจอการซื้อขายของคุณ

  

หากต้องการซื้อขายเหรียญเงิน เมื่อกดปุ่ม บันทึกเหรียญเงิน ] - [ กรอกจำนวน ] - [ ยืนยัน ] เหรียญเงินที่จะทำการซื้อขายจะถูกบันทึกไว้ที่หน้าต่างการซื้อขายของคุณ

 

 

 

 

 

 หลังจากบันทึกไอเทมซื้อขายแล้ว เมื่อคุณหรือฝ่ายตรงข้ามกดปุ่ม 'ซื้อขาย' ปุ่มซื้อขายจะเปลี่ยนเป็นปุ่ม อนุมัติ ] และไอเทมที่ต้องการซื้อขายจะเปลี่ยนเป็นสถานะบันทึกขั้นสุดท้าย

 

 

※ คุณสามารถยกเลิกการซื้อขายได้จนถึงขั้นตอนดังกล่าว ก่อนจะกดปุ่มอนุมัติ โปรดตรวจสอบว่าไอเทมที่ต้องการซื้อขายและฝ่ายตรงข้ามที่ทำสัญญาซื้อขายนั้นถูกต้องหรือไม่แล้วจึงดำเนินการ

  

※ หากกดปุ่ม 'อนุมัติ' บนหน้าจอของคุณ ปุ่ม 'ยกเลิก' จะหายไปและไม่สามารถยกเลิกการซื้อขายได้ (แต่สามารถยกเลิกได้หากฝ่ายตรงข้ามไม่กดปุ่มอนุมัติ)

 

ก่อนจะกดปุ่ม อนุมัติโปรดตรวจสอบว่าไอเทมที่ต้องการซื้อขายและฝ่ายตรงข้ามที่ทำสัญญาซื้อขายนั้นถูกต้องหรือไม่ แล้วจึงกดปุ่มอนุมัติและดำเนินการซื้อขาย

 

 

 

 

  

 

สามารถตรวจสอบไอเทมที่ได้รับจากการซื้อขายได้ที่กระเป๋า

 

※ เมื่อทำการซื้อขาย 1:1 แม้จะเป็นการซื้อขายตามปกติ แต่จะมีการเรียกคืนในกรณีที่ไอเทมใช้วิธีทุจริต โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำการซื้อขายส่วนตัว

 

※  ไอเทมที่ซื้อขายผิดพลาดจะไม่สามารถดำเนินการเรียกคืนได้ โปรดดำเนินการอย่างระมัดระวัง