คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

พรีเซ็ตตัวละคร

● พรีเซ็ตตัวละคร 

 

สามารถบันทึกค่าสถานะตัวละครในพรีเซ็ตหรือเรียกใช้ค่าสถานะที่บันทึกไว้ได้อย่างง่ายดาย

 

ตั้งค่าและเรียกใช้พรีเซ็ต  

1. ช่องพรีเซ็ตจะมีอยู่ทั้งหมด 3 ช่องและสามารถบันทึกค่าสถานะในแต่ละพรีเซ็ตได้

2. สามารถตรวจค่าสถานะปัจจุบันและค่าสถานะดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ในพรีเซ็ต

3. หากมีแต้มค่าสถานะเหลืออยู่จะไม่สามารถใช้พรีเซ็ตได้

 

ตั้งค่าพรีเซ็ต (บันทึก) 


 

- แตะที่พรีเซ็ตที่ต้องการเพื่อบันทึกค่าสถานะปัจจุบัน

- หากไม่มีค่าสถานะที่บันทึกไว้ในพรีเซ็ต ข้อความ 'ไม่มีข้อมูลที่บันทึกไว้' จะปรากฏขึ้น

- ไม่เสียทะลวงจุดชีพจรในการบันทึกพรีเซ็ต -
หากมีค่าสถานะอื่นๆ ที่ถูกบันทึกไว้ในพรีเซ็ตที่คุณแตะ สามารถตรวจสอบและบันทึกค่าสถานะใหม่ได้

ในกรณีที่มีค่าสถานะที่บันทึกไว้แล้ว หากแตะที่ 'บันทึกค่าสถานะปัจจุบัน' ค่าสถานะที่มีอยู่จะหายไป

 

 

 

เปลี่ยนพรีเซ็ต (เรียกใช้)


 

- หากแตะที่พรีเซ็ตจะสามารถเรียกใช้ค่าสถานะที่บันทึกไว้ในพรีเซ็ตได้

  -
การรีเซ็ตพรีเซ็ต จำเป็นต้องใช้ทะลวงจุดชีพจร ไอเทมจะถูกนำมาใช้ทันทีเมื่อแตะ [ยืนยัน]