คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

เพื่อน

● วิธีลงทะเบียนเพื่อน
 

 

1. แตะที่ตัวละครเพื่อนและเลือก 'ขอเป็นเพื่อน'
 


2. กดตกลงที่หน้าต่างป๊อปอัปขอเป็นเพื่อน
 


3. คำขอเป็นเพื่อนจะสำเร็จเมื่ออีกฝ่ายตอบรับภายในเวลาที่กำหนด

 


 

 

4. สามารถตรวจสอบและจัดการเพื่อนที่ลงทะเบียนได้ในลิสต์รายชื่อ