คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

เขตปรมาจารย์

● สรุป 


- ใช้ยันต์เขตปรมาจารย์เพื่อย้ายไปยังเขตปรมาจารย์ชั่วคราว

- สามารถเข้าเขตปรมาจารย์ได้ตามแต่ละสำนัก

 

 

● ยันต์เขตปรมาจารย์  


-
สามารถซื้อ [ผูกมัด] ยันต์เขตปรมาจารย์ได้ที่ร้านค้ากิจกรรม และสามารถซื้อได้วันละครั้งโดยจำกัดทั้งหมด 2 ครั้ง

ขีดจำกัดการซื้อ [ผูกมัด] ยันต์เขตปรมาจารย์จะรีเซ็ตทุกวันเวลา 00:00 .

 


- เมื่อใช้ [ผูกมัด] ยันต์เขตปรมาจารย์ เวลาการใช้งานจะถูกเพิ่มขึ้นทันที และสามารถย้ายได้ผ่านตำราโยกย้าย

- จะถูกย้ายกลับไปยังหมู่บ้านในสำนักตนเองเมื่อเวลาใช้งานเขตปรมาจารย์หมดลง

- ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าสู่เขตปรมาจารย์ได้ เวลาใช้งานจะไม่ถูกหักออก