คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

เขตปรมาจารย์

● ยันต์เขตปรมาจารย์  

ใช้ยันต์เขตปรมาจารย์ แล้วท่านจะสามารถย้ายไปยังเขตปรมาจารย์ในเวลาที่กำหนดได้

เขตปรมาจารย์นั้น มีการแยกส่วนตามแต่ละสำนัก-
สามารถซื้อ [ผูกมัด]ยันต์เขตปรมาจารย์ได้ที่ร้านค้ากิจกรรม และสามารถซื้อได้วันละครั้ง จำกัดการซื้อสูงสุด 2 ครั้ง

-การจำกัดการซื้อยันต์เขตปรมาจารย์จะรีเซ็ตทุกวัน ในเวลา 00:00 .- เมื่อใช้ [ผูกมัด]ยันต์เขตปรมาจารย์ เวลาการใช้งานจะถูกเพิ่มขึ้นทันที และสามารถไปยังเขตปรมาจารย์ได้ผ่านตำราโยกย้าย

- ท่านจะถูกย้ายกลับไปยังหมู่บ้านตามสำนักตนเองเมื่อเวลาใช้งานในเขตปรมาจารย์หมดลง

- เวลาในการใช้งานเขตปรมาจารย์จะลดลงตอนที่เข้าเล่นในเขตปรมาจารย์เท่านั้น