คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

วงกตเทพสวรรค์

● สรุป 

- คอนเทนต์ 'PVE' สามารถเข้าได้ตั้งแต่เอกชวด 1 ขึ้นไป 

ผ่านกุญแจเขาวงกต ท่านจอมยุทธ์จะได้รับรางวัลตอบแทนมากมาย

เมื่อเคลียร์เขาวงกตแต่ละขั้นได้สำเร็จ

 

● กุญแจเขาวงกต 
 

เวลาดำเนินการและพื้นที่ -
ตัวละครเอกชวด 1 ~ เอกชวด 10 จะถูกส่งกลับไปยังเมืองของสำนักหลักหลังสิ้นสุดขั้น 2

- ตัวละครเอกชวด 11 ขึ้นไป จะสามารถไปยังวงกตเทพสวรรค์ขั้น 3 ได้

  

 

รางวัล - กล่องไม้เทพสวรรค์-
สามารถรับได้จากวงกตเทพสวรรค์ขั้น 1 ~ ขั้น 2

- รางวัลที่สามารถรับได้จากการเคลียร์แต่ละขั้น

- ได้รับไอเทม 1 ชิ้นแบบสุ่มเมื่อใช้กล่องไม้เทพสวรรค์

กล่องไม้เทพสวรรค์จะถูกดรอปบนพื้นและไม่ถูกส่งไปยังกระเป๋า

ไอเทมระดับเทพเจ้าที่สามารถได้รับจากกล่องไม้เทพสวรรค์

จะได้รับโดยไม่มีการแบ่งแยกสำนัก

 

 

ลิสต์ไอเทมในกล่องไม้เทพสวรรค์ 
 

รางวัล - กล่องศิลาเทพสวรรค์


-
สามารถรับได้จากวงกตเทพสวรรค์ขั้น 3

- รางวัลที่สามารถรับได้จากการเคลียร์แต่ละขั้น

- ได้รับไอเทม 1 ชิ้นแบบสุ่มเมื่อใช้กล่องศิลาเทพสวรรค์

กล่องศิลาเทพสวรรค์จะถูกดรอปไว้บนพื้นและไม่ได้ส่งไปยังกระเป๋า

ไอเทมระดับเทพเจ้าที่สามารถได้รับจากกล่องศิลาเทพสวรรค์จะได้รับ

โดยไม่มีการแบ่งแยกสำนัก 

 


ลิสต์ไอเทมในกล่องศิลาเทพสวรรค์ 

 

 


วิธีเข้าและเล่น

จะมีประกาศแจ้งเตือนทุก 1 นาทีก่อนเริ่มวงกตเทพสวรรค์ 10 นาที

- ไอคอนเข้าร่วมจะถูกเปิดใช้งานเมื่อการแจ้งเตือนวงกตเทพสวรรค์เริ่มขึ้น

ในกรณีที่ไม่มีกุญแจเขาวงกต จำนวนผู้เข้าร่วมเกินกว่าที่กำหนดหรือเลเวลการเข้าร่วมไม่ตรงตามเงื่อนไข จะไม่สามารถเข้าร่วมได้ 

 

 - เมื่อเข้าสู่วงกตเทพสวรรค์คุณจะถูกย้ายไปยังพื้นที่รอ

- ไปยังพื้นที่ด่านตรวจตามทิศทางลูกศร (ในรูปคือทิศ 12 นาฬิกา)

 


 

 

- วงกตเทพสวรรค์จะใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการดำเนินแต่ละด่าน และหากเกินจากเวลาที่กำหนด 

จะถือว่าล้มเหลวโดยอัตโนมัติและท่านจะถูกส่งกลับเมืองโดยไม่ได้รับรางวัลเพิ่มเติม

หากเสียชีวิตในวงกตเทพสวรรค์ ท่านจะถูกส่งกลับเมืองในแต่ละสำนักโดยไม่ได้รับรางวัลเพิ่มเติม และไม่สามารถกลับเข้าไปใหม่ได้

หากเสียชีวิตในวงกตเทพสวรรค์ EXP ของท่านจะถูกลด

 


- เงื่อนไขการรับรางวัลพื้นฐานของวงกตเทพสวรรค์ (กล่องไม้เทพสวรรค์ 1 ชิ้น)

ตัวละครทั้งหมดที่รอดชีวิตจากการเคลียร์ในแต่ละขั้น (กำจัดบอสตัวสุดท้าย)

 

- เงื่อนไขการรับรางวัลพื้นฐานของวงกตเทพสวรรค์ (กล่องไม้เทพสวรรค์ 1~2 ชิ้น)

ตัวละครที่สร้างความเสียหายให้กับบอสตัวสุดท้ายตามจำนวนที่กำหนด

ตัวละครที่อยู่ในระยะที่กำหนดในขณะที่กำจัดบอสตัวสุดท้าย

ต้องตรงตามเงื่อนไข 2 ข้อด้านบนเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติม

รางวัลพื้นฐานและรางวัลเพิ่มเติมจะได้รับตามแต่ละขั้น 

 


- หลังจากได้รับรางวัลกำจัดบอสวงกตเทพสวรรค์ สามารถย้ายไปยังขั้นถัดไปได้ (ในทิศ 12 นาฬิกา)