คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

วิวัฒนาการ

● มังกรอินทรธนู 

- ท่านสามารถวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงระดับเทพเจ้า (ยกเว้นมังกรอินทรธนู) ให้เป็นมังกรอินทรธนูผ่านการวิวัฒนาการได้


 

เงื่อนไขการวิวัฒนาการ 


- สามารถวิวัฒนาการได้เฉพาะสัตว์เลี้ยงระดับเทพเจ้าที่มี EXP (50%) ขึ้นไปเท่านั้น

- เมื่อวิวัฒนาการสำเร็จ สัตว์เลี้ยงจะกลายร่างเป็นมังกรอินทรธนู EXP(0%)

- เมื่อวิวัฒนาการล้มเหลว EXP ของสัตว์เลี้ยงที่เป็นวัตถุดิบในการวิวัฒนาการจะลดลง -5%

- สามารถวิวัฒนาการได้เฉพาะสัตว์เลี้ยงที่เก็บไว้ในกระเป๋าเท่านั้น

- ใช้เหรียญเงิน 1,000,000 เหรียญต่อการวิวัฒนาการ 1 ครั้ง 


วิธีวิวัฒนาการ-
กด 'วิวัฒนาการ' เพื่อวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงระดับเทพเจ้าที่อยู่ในกระเป๋า- ใช้เหรียญเงิน 1,000,000 เหรียญ และค่า EXP ของสัตว์เลี้ยง 5% ในการวิวัฒนาการ

- หากวิวัฒนาการล้มเหลว EXP ของสัตว์เลี้ยงจะลดลง 5% 

-
เมื่อวิวัฒนาการสำเร็จ สัตว์เลี้ยงระดับเทพเจ้าดังกล่าวจะกลายร่างเป็นมังกรอินทรธนู

※ หากการวิวัฒนาการสำเร็จลงได้ด้วยดี สัตว์เลี้ยงของท่านจะกลายร่างเป็นมังกรอินทรธนูที่มีค่า EXP 0%