คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

เรดเวิลด์ดันเจี้ยน

● สรุป 

 

บอสมอนสเตอร์จะปรากฏตัวในถ้ำภูตวิญญาณ และเมื่อกำจัดได้จะได้รับ 'กล่องหยกผู้ดี

 

 

เรดถ้ำภูตวิญญาณ

 

ข้อมูลพื้นฐาน

สามารถเข้าร่วมได้เฉพาะตัวละครที่เข้าสู่ถ้ำภูตวิญญาณได้ 

บอสมอนสเตอร์จะปรากฏตัวบนพื้นที่ที่กำหนดในถ้ำภูติวิญญาณ ซึ่งจะไม่มีการแจ้งข้อมูลการปรากฏของบอสมอนสเตอร์ 

ใน 1 วันจะปรากฏตัวสูงสุด 6 ครั้ง และจะรีเซ็ตทุก 4 ชั่วโมง

หากไม่สามารถกำจัดบอสมอนสเตอร์ในถ้ำภูตวิญญาณได้ บอสมอนสเตอร์ตัวนั้นจะยังคงอยู่จนถึงวันถัดไป 

เมื่อตายในถ้ำภูตวิญญาณ จะฟื้นคืนชีพที่ทางเข้าถ้

 

 


พื้นที่ที่ปรากฏตัว 

บอสของถ้ำภูตวิญญาณจะปรากฏตัวในพื้นที่ดังกล่าว 

 

 

การต่อสู้ 
 

ตัวละครจะถูกอัญเชิญไปยังสถานที่ที่บอสของถ้ำภูตวิญญาณปรากฏตัว 

 เมื่อตายเพราะบอสของถ้ำภูตวิญญาณ หากไม่มียันต์คุ้มครอง EXP จะลดลงและไปฟื้นคืนชีพที่ทางเข้าถ้ำ 

 เมื่อกำจัดบอสของถ้ำภูตวิญญาณได้ รางวัล 'กล่องหยกผู้ดี' จะถูกส่งไปยังกระเป๋า 

 

 

รางวัลเรดถ้ำภูตวิญญาณ - กล่องหยกผู้ดี ก่อนที่บอสของถ้ำภูตวิญญาณจะตาย ตัวละครต้องอยู่ภายในขอบเขตใกล้ๆ กับบอสเท่านั้น จึงจะได้รับรางวัล 

ต้องสร้างความเสียหายต่อบอสถ้ำภูตวิญญาณถึงที่กำหนดเท่านั้นจึงจะได้รับรางวัล 

ตัวละครที่ตายขณะกำจัดบอสถ้ำภูตวิญญาณได้ จะไม่ได้รับรางวัล 

 

 
เมื่อใช้กล่องหยกผู้ดี จะได้รับ 1 รายการจากในลิสต์

 ※ มีโอกาสได้รับต่างหูใหม่จากกล่องหยกผู้ดี