คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

ค่ายมังกรเพลิงและคุกอัสนีคำราม

● สรุป 

 

 

- คอนเทนต์สงครามที่เกิดขึ้นในหุบเขาผี อันเป็นพื้นที่สาธารณะของทุกสำนัก เมื่อยึดครองค่ายมังกรเพลิงที่ตั้งอยู่ในหุบเขาผีได้ 

  จะสามารถใช้งานพลังมังกรเพลิง (EXP โบนัส 10%) และคุกอัสนีคำรามได้

- ค่ายมังกรเพลิงจะเปิดทุกๆ 3 ชั่วโมงหลังจากค่ายมังกรเพลิงครั้งสุดท้ายปิด

- รางวัลชนะค่ายมังกรเพลิง (ใช้งานพลังมังกรเพลิงและคุกอัสนีคำราม) จะคงอยู่จนกว่าสำนักอื่นจะแย่งค่ายมังกรเพลิงไปได้

- เมื่อตัวละครตาย จะกลับไปฟื้นคืนชีพที่จุดเริ่มต้นของแต่ละสำนัก

 


-
พลังมังกรเพลิงที่จะได้รับเมื่อยึดครองค่ายมังกรเพลิงสำเร็จ 

 

 
 

ก่อนค่ายมังกรเพลิงเริ่ม 10 นาทีจะมีการแจ้งเตือนทุกๆ 1 นาที   
-
เมื่อค่ายมังกรเพลิงเริ่ม สมาชิกของแต่ละสำนักจะรวมตัวต่อสู้กับสำนักอื่นเพื่อพยายามยึดครองค่ายมังกรเพลิงที่อยู่ในหุบเขาผี

-
ขณะที่กำลังพยายามยึดครองมังกรเพลิง [สำนัก] สมญานามของผู้ที่ครองอยู่ในขณะนั้นจะแสดงที่ด้านบนเกจยึดครอง

- หากมีตัวละครไปอยู่ด้านบนค่ายมังกรเพลิง การยึดครองค่ายมังกรเพลิงจะเริ่มต้นขึ้น และต้องยึดครองค่ายมังกรให้ได้ตลอด 5 นาทีจึงจะชนะ

- หากตัวละครที่กำลังครองค่ายอยู่ตายระหว่างยึดครอง จะเริ่มนับใหม่ และสำนักอื่นจะสามารถเข้ามายึดครองแทนได้

 -
หากยึดครองค่ายมังกรเพลิงสำเร็จ ศิลาศักดิ์สิทธิ์รอบค่ายมังกรเพลิงจะเปลี่ยนเป็นศิลาศักดิ์สิทธิ์ของสำนักที่ยึดครอง และศิลาศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวจะคงอยู่จนกระทั่งค่ายมังกรเพลิงครั้งถัดไปปิด

- ศิลาศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวช่วยในการป้องกันค่ายมังกรเพลิงและโจมตีตัวละครของสำนักอื่นที่เข้าสู่ค่ายมังกรเพลิง

- เมื่อยึดครองค่ายมังกรเพลิงได้ ข้อความปิดค่ายมังกรเพลิงจะปรากฏขึ้นผ่านข้อความประกาศ  

- ตัวละครที่ยึดครองค่ายมังกรเพลิงสำเร็จจะได้รับกล่องสังหารหรือกล่องวิญญาณ (ในรูปแบบดร็อป ไม่ได้ถูกส่งไปยังกระเป๋า) และได้รับส่วนร่วม +50 เพิ่ม

- เมื่อกำจัดสำนักอื่นได้ในรัศมี 100M จากค่ายมังกรเพลิง จะได้รับกล่องวิญญาณหรือส่วนร่วม +1

แต่หากกำจัดตัวละครเดิมภายใน 5 นาที จะไม่ได้รับส่วนร่วม

 


-
หลังจากยึดครองค่ายมังกรเพลิงสำเร็จ ค่ายมังกรเพลิงจะอยู่ในสถานะสงบสุขเป็นเวลา 3 ชั่วโมง และเมื่อช่วงเวลาสงบสุขสิ้นสุด จะเปลี่ยนไปอยู่ในสถานะสงครามชั่วคราวจนกว่าจะถูกยึดครองอีกครั้ง 

- หลังจากค่ายมังกรเพลิงปิด จะกลับมาเปิดให้เข้าร่วมอีกครั้งในอีก 3 ชั่วโมง หรือกล่าวคือค่ายมังกรเพลิงจะเปิดทุกๆ 3 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ค่ายปิด

 

 

คุกอัสนีคำราม  

- สามารถเข้าได้ผ่านโพทัลที่อยู่รอบๆ ค่ายมังกรเพลิง และสามารถเข้าได้แค่สำนักที่ครองค่ายมังกรเพลิง

- สามารถเข้าคุกอัสนีคำรามได้จนกว่าจะมีสำนักอื่นชิงค่ายมังกรเพลิงไปได้

- สามารถรับ EXP จากคุกอัสนีคำรามได้มากกว่าดันเจี้ยนอื่น

 


- ประตูดันเจี้ยนจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม เมื่อยึดครองค่ายมังกรเพลิงไม่สำเร็จและไม่สามารถเข้าคุกอัสนีคำรามได้ -
เมื่อยึดครองค่ายมังกรเพลิงสำเร็จและเข้าคุกอัสนีคำรามได้