คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

สัตว์พาหนะ

● สรุป

 

- สามารถรับได้ผ่านกล่องไม้สีฟ้า/กล่องเหล็กสีแดง/กล่องเถ้าสีเขียว ซึ่งสามารถติดตั้งและอัญเชิญได้โดยการย้ายไปยังกล่องเก็บสัตว์

- สามารถขี่สัตว์พาหนะได้ และจะมอบค่าสถานะเพิ่มเติมเมื่อติดตั้ง  

- เมื่อขี่สัตว์พาหนะ จะไม่สามารถใช้วรยุทธ์กระบวนท่าที่ 3 / กระบวนท่าที่ 8/ กดจุดและฝังเข็มได้

 

 

กล่องไม้สีฟ้า


 

สามารถอัญเชิญสัตว์พาหนะและยกเลิกได้ง่ายๆ โดยแตะที่ 'ไอคอนอัญเชิญสัตว์พาหนะ/ ยกเลิกการอัญเชิญ'

 


รายการสัตว์พาหนะที่จะได้รับ 

- สัตว์พาหนะที่สามารถรับได้ผ่านกล่องไม้สีฟ้ามีทั้งหมด 4 ชนิด

- จะได้รับแบบสุ่มเมื่อใช้กล่องไม้สีฟ้า

 

 

 

ออปชั่นสัตว์พาหนะ 

- ค่าสถานะที่สัตว์พาหนะจะได้รับมีทั้งหมด 7 อย่าง

 
 

- เมื่อได้รับสัตว์พาหนะ จะเสริมค่าสถานะ 3 อย่างแบบสุ่มจากทั้งหมด 7 อย่าง

- ค่าสถานะจะไม่ซ้ำและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

เมื่อติดตั้งสัตว์พาหนะ ค่าสถานะจะถูกนำมาใช้และสมรรถนะของสัตว์พาหนะจะถูกหักออก

 

 

กล่องเหล็กสีแดง
-
สามารถซื้อได้ผ่านร้านค้ากิจกรรม และจะได้รับสัตว์พาหนะ เสือเมฆา/เสือดาวเงิน/หมูนักรบ/กวางคลั่งเมื่อใช้

 

 

 


รายการสัตว์พาหนะที่จะได้รับ


 

- สัตว์พาหนะที่สามารถรับได้ผ่านกล่องเหล็กสีแดงมีทั้งหมด 4 ชนิด

- จะได้รับแบบสุ่มเมื่อใช้กล่องเหล็กสีแดง

 

 

 

ออปชั่นสัตว์พาหนะ 

- ค่าสถานะที่สัตว์พาหนะจะได้รับมีทั้งหมด 7 อย่าง

- เมื่อได้รับสัตว์พาหนะจากกล่องเหล็กสีแดง จะเสริมค่าสถานะ 4 อย่างแบบสุ่มจากทั้งหมด 7 อย่าง

- ค่าสถานะจะไม่ซ้ำและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

เมื่อติดตั้งสัตว์พาหนะ ค่าสถานะจะถูกนำมาใช้และสมรรถนะของสัตว์พาหนะจะถูกหักออก


 

ยาแสงศักดิ์สิทธิ์


 

- สามารถซื้อยาแสงศักดิ์สิทธิ์ได้ผ่านร้านค้าเหรียญทองและร้านค้าเหรียญเงิน

 -
ในการอัญเชิญสัตว์พาหนะ จำเป็นต้องมี 'สมรรถนะสัตว์พาหนะและเมื่อใช้ยาแสงศักดิ์สิทธิ์ สมรรถนะสัตว์พาหนะจะเพิ่มขึ้น

- 'สมรรถนะสัตว์พาหนะ' จะเพิ่มขึ้น 3 ชั่วโมงต่อหนึ่งยาแสงศักดิ์สิทธิ์

 สมรรถนะสัตว์พาหนะจะถูกหักแค่ในระหว่างช่วงติดตั้งหรืออัญเชิญสัตว์พาหนะเท่านั้น

 

คู่มือขั้นตอนการติดตั้ง/ขี่สัตว์พาหนะ1. ในการติดตั้งสัตว์พาหนะจะต้องย้ายสัตว์พาหนะที่อยู่ในกระเป๋าไปยังกล่องสัตว์พาหนะก่อน


สามารถเก็บสัตว์พาหนะในกล่องสัตว์พาหนะได้ทั้งหมด 10 ตัว

 

 

 

 


 

1. หลังจากคลิกเลือกสัตว์พาหนะที่ต้องการแล้ว จากนั้นคลิกที่ปุ่มเก็บกล่องสัตว์พาหนะเพื่อย้ายสัตว์พาหนะไป  

1. มื่อติดตั้ง จะสามารถอัญเชิญได้โดยการแตะที่สัตว์พาหนะที่เก็บไว้ในกล่องสัตว์พาหนะ

- แม้ว่าจะแค่ติดตั้งสัตว์พาหนะ แต่ค่าสถานะของสัตว์พาหนะก็จะถูกนำมาใช้

- จำเป็นต้องมีสมรรถนะสัตว์พาหนะถึงจะสามารถติดตั้งและอัญเชิญค่าสถานะสัตว์พาหนะได้

 สมรรถนะสัตว์พาหนะจะถูกหักแค่ในระหว่างช่วงติดตั้งหรืออัญเชิญสัตว์พาหนะเท่านั้น 

1. สามารถอัญเชิญได้โดยการคลิกเลือกสัตว์พาหนะที่ติดตั้ง

- หากไม่มีสมรรถนะสัตว์พาหนะจะไม่สามารถอัญเชิญได้


 

- สามารถบันทึก 'ไอคอนอัญเชิญสัตว์พาหนะ/ ยกเลิกการอัญเชิญ' ได้โดยการแตะที่ช่องสกิลบนหน้าจอ

- หากไม่ได้ติดตั้งสัตว์พาหนะ สัตว์พาหนะจะไม่ถูกบันทึกดังที่แสดงบนหน้าจอ


 

- เมื่อติดตั้งสัตว์พาหนะแล้ว สัตว์พาหนะจะถูกบันทึกลงใน 'ไอคอนอัญเชิญสัตว์พาหนะ/ ยกเลิกการอัญเชิญ'ดังที่แสดงบนหน้าจอ

สามารถอัญเชิญสัตว์พาหนะและยกเลิกได้ง่ายๆ โดยแตะที่ 'ไอคอนอัญเชิญสัตว์พาหนะ/ ยกเลิกการอัญเชิญ'

 

 

ตัวอย่างขี่สัตว์พาหนะ