คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

ดูดพลังสัตว์เลี้ยง

● สรุป 

 

- ดูดพลังสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ให้กับสัตว์เลี้ยงเดิมเพื่อให้พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

 

เงื่อนไขการดูดพลัง

 

- การดูดพลังสัตว์เลี้ยงสามารถทำได้สูงสุด 50% ของสัตว์เลี้ยงที่ติดตั้ง/สวมใส่ (สัตว์เลี้ยงหลัก) และจะไม่สามารถดูดพลังได้หาก EXP ของสัตว์เลี้ยงที่ต้องการรับ EXP มีค่าเกินกว่า 50%

ตัวอย่า) 'ด้วงเกราะภูติโลหิต ที่มี EXP 53%' จะไม่สามารถดูดพลังเพิ่มเติมได้

- เมื่อดูดพลังสัตว์เลี้ยง หาก EXP ของสัตว์เลี้ยงที่ติดตั้ง (สัตว์เลี้ยงหลัก) เกิน 50% จะไม่สามารถกู้คืน EXP ที่เกินไปได้

- เมื่อดูดพลังสัตว์เลี้ยง จะใช้เหรียญเงิน 1,000,000 ต่อสัตว์ 1 ตัว และสามารถดูดพลังสัตว์ได้ในเวลาเดียวกันสูงสุด 10 ตัว

- การดูดพลังสัตว์เลี้ยงสามารถทำได้แค่สัตว์เลี้ยงที่สวมใส่แล้วเท่านั้น (ไม่สามารถดูดพลังสัตว์เลี้ยงที่เก็บอยู่ในกระเป๋าหรือกล่องสัตว์เลี้ยงได้)

 

 

 

คู่มือ EXP ที่เพิ่มจากการดูดพลัง


1) ตาราง EXP การดูดพลังต่อสัตว์เลี้ยง 0% 1 ตัว
- ตารางดังกล่าวจะมีผลก็ต่อเมื่อใช้สัตว์เลี้ยงที่มี EXP 0% เป็นวัตถุดิบเท่านั้น 

- EXP ที่ได้รับจะมีผลต่างกันตามสัตว์เลี้ยงที่ติดตั้งและจำนวนออปชั่นของสัตว์เลี้ยงที่เป็นวัตถุดิบ

 

2) EXP ที่ได้จากการดูดพลังสัตว์เลี้ยง

 

- สามารถดูดพลังได้โดยการใช้สัตว์เลี้ยงที่มี EXP เป็นวัตถุดิบ ในกรณีนี้ จะมีการเพิ่ม จำนวน EXP ไร้เทียมทาน 50% ให้กับสัตว์เลี้ยงที่ใช้เป็นวัตถุดิบเท่านั้น

ตัวอย่าง) EXP ของ 'ลูกเต่าดำ 70%' เป็น 30,000,000 และเมื่อใช้ลูกเต่าดำดังกล่าวเป็นวัตถุดิบ จะเพิ่ม EXP 15,000,000 ให้กับสัตว์เลี้ยงที่ติดตั้ง

 

เมื่อดูดพลังสัตว์เลี้ยงสำเร็จ EXP ของสัตว์เลี้ยงที่ติดตั้ง (สัตว์เลี้ยงหลัก) จะมากกว่า 50% ไม่สามารถกู้คืน EXP ที่เกินและสัตว์เลี้ยงได้

ตัวอย่าง) เมื่อดูดพลัง 'ลูกเต่าดำ 100%' ให้กับ  'ด้วงเกราะภูตโลหิต 49%' โปรดทราบว่า EXP หลังจากด้วงเกราะภูตโลหิต 50% จะไม่สามารถกู้คืนได้

 

 

3) มังกรอินทรธนู

 

- สามารถดูดพลังได้โดยการใช้สัตว์เลี้ยงที่มี EXP เป็นวัตถุดิบ ในกรณีนี้ สัตว์เลี้ยงที่ถูกใช้เป็นวัตถุดิบจะเพิ่มได้เพียง ของจำนวน EXP ที่ลดลง 50% ของจำนวน EXP ไร้เทียมทานที่มีอยู่เท่านั้น

ตัวอย่าง) EXP ของ 'ลูกเต่าดำ 70%' 30,000,000 แต้ม เมื่อใช้ลูกเต่าดำดังกล่าวเป็นวัตถุดิบ EXP ที่ถูกเพิ่มให้กับมังกรอินทรธนูจะเป็น 5,000,000 ⅓ จาก EXP 15,000,000 


วิธีการดูดพลัง


-
ติดตั้ง/ส่วมใส่สัตว์เลี้ยงที่ต้องการให้มี EXP เพิ่มขึ้น หากต้องการดูดพลังสัตว์เลี้ยง-
เมื่อคลิกเลือกสัตว์เลี้ยงที่ติดตั้งแล้ว จากนั้นคลิกดูดพลังสัตว์เลี้ยง


1. คลิกเลือกสัตว์เลี้ยงที่จะใช้เป็นวัตถุดิบดูดพลัง

2. ตรวจสอบ EXP ที่คาดการณ์ว้หลังจากการดูดพลัง

3. ดำเนินการดูดพลังสัตว์เลี้ยงโดยการแตะที่ปุ่มดูดพลัง

 

 

- เมื่อดูดพลังสัตว์เลี้ยงเสร็จสิ้นแล้ว จะสามารถตรวจสอบ EXP ที่เพิ่มขึ้นได้

 

EXP ที่เพิ่มขึ้นจากการดูดพลังจะสามารถเพิ่มสูงสุดได้เพียง 50% เท่านั้น

เนื่องจากสัตว์เลี้ยงที่ถูกดูดพลังจากการเลือกผิดพลาดจะไม่สามารถกู้คืนได้ ดังนั้น โปรดเลือกอย่างระมัดระวัง