คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

สัตว์เลี้ยง
 

- สัตว์เลี้ยงมีทั้งหมด 15 ประเภท และจะเพิ่มเข้ามาอีกจากการอัปเดตในอนาคต

- รูปลักษณ์ของสัตว์เลี้ยงจะเปลี่ยนแปลงไปตาม EXP ที่ได้รับ

- สัตว์เลี้ยงจะมีค่าสถานะเพิ่มเติมเฉพาะแต่ละตัว และค่าสถานะจะเพิ่มขึ้นตาม EXP ที่ได้รับ 

- สามารถแตะที่ไอคอนกระเป๋าเพื่อที่มุมขวาบนติดตั้ง/ปลดสัตว์เลี้ยงได้

- สามารถติดตั้งสัตว์เลี้ยงได้ที่ กระเป๋า > กล่องสัตว์เลี้ยง > ติดตั้ง

- สัตว์เลี้ยงที่กำลังติดตั้งหรือถูกเก็บไว้ในกล่องสัตว์เลี้ยงจะไม่สามารถขายได้ และสามารถขายได้หลังจากย้ายไปที่กระเป๋า 

แนะนำการติดตั้งสัตว์เลี้ยง

 

 

1. ย้ายสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในกระเป๋าไปยังกล่องสัตว์เลี้ยงเพื่อติดตั้งสัตว์เลี้ยง

- สามารถเก็บสัตว์เลี้ยงในกล่องสัตว์เลี้ยงได้ทั้งหมด 10 ตัว 

 

  

1. แตะสัตว์เลี้ยงที่ต้องการแล้วแตะที่เก็บสัตว์เลี้ยงเพื่อเก็บสัตว์เลี้ยง

 

 

  

สัตว์เลี้ยงจะอยู่ในสถานะถูกย้ายไปยังกล่องสัตว์เลี้ยง

 

 


 

 

1. แตะสัตว์เลี้ยงที่เก็บไว้ในกล่องสัตว์เลี้ยงเพื่อติดตั้ง 

 


 

 

สถานะผีเสื้อจักรพรรดิที่เลือกในกล่องสัตว์เลี้ยงเปลี่ยนเป็นกำลังติดตั้ง

- เมื่อออกล่าขณะที่ติดตั้งสัตว์เลี้ยง จะสามารถได้รับ EXP สัตว์เลี้ยงและค่าสถานะของสัตว์เลี้ยงจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน EXP ที่ได้รับ

 

 

วิธีปรับใช้ค่าสถานะสัตว์เลี้ยง

 

- หากค่าสถานะเพิ่มเติมของสัตว์เลี้ยงเกินกว่าค่าสถานะของตัวละคร ค่าสถานะของสัตว์จะถูกนำมาใช้เท่ากับค่าสถานะของตัวละครปัจจุบันเท่านั้น

 

ตัวอย่าง) ค่าพลังป้องกันเพิ่มเติมของแมลงลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบันคือ 795 และค่าพลังป้องกันของตัวละครคือ 500 ค่าที่ถูกนำมาใช้คือ 500

และปรับใช้ค่าสถานะสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นตามค่าพลังป้องกันของตัวละครที่เพิ่มขึ้น