คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

เอฟเฟกต์เซ็ต

● สรุป 

 

- ให้ค่าสถานะเพิ่มตามขั้นเสริมแกร่งของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง 

 

เกณฑ์การเริ่มทำงานของเอฟเฟกต์เซ็ต
 

- เอฟเฟกต์เซ็ตจะส่งผลตามค่าอัปเกรดของทั้ง 6 ส่วน (อาวุธ/ชุดเกราะ/ถุงมือ/รองเท้า/แหวน/สร้อยคอ)

- ยกเว้นเสื้อคลุมที่ไม่จัดอยู่ในเอฟเฟกต์เซ็ต

- หากมีค่าเสริมแกร่งไม่พอแม้เพียง 1 ส่วน เอฟเฟกต์เซ็ตที่ทำงานจะเป็นเอฟเฟกต์เซ็ตของค่าเสริมแกร่งที่ต่ำที่สุด  

ตัวอย่าง) หากค่าของอาวุธเป็น +31 / ส่วนที่เหลือเป็น +40 'เอฟเฟกต์เซ็ต +30' จะทำงาน (เพิ่มขึ้น 5% / พลังชีวิต +300 / ความเสียหายคริติคอล + 1%)   

- เอฟเฟกต์เซ็ตจะส่งผลตามค่าเสริมแกร่งเท่านั้นโดยไม่คำนึงถึงระดับของไอเทมหรือเลเวลของไอเทม

ตัวอย่าง) หากอาวุธเป็นระดับชื่อเสียง +40 / ส่วนที่เหลือเป็นระดับเทพเจ้า +40 'เอฟเฟกต์เซ็ต +40' จะทำงาน (เพิ่มขึ้น 20% / พลังชีวิต +1000 / ความเสียหายคริติคอล + 10%)  

ตัวอย่าง) หากอาวุธเป็นระดับชื่อเสียงยุทธ์ 105 +40 / ส่วนที่เหลือเป็นระดับเทพเจ้าเอกชวด 6 +40 'เอฟเฟกต์เซ็ต +40' จะทำงาน (เพิ่มขึ้น 20% / พลังชีวิต +1000 / ความเสียหายคริติคอล + 10%)

 


 

- เอฟเฟกต์เซ็ตจะทำงานต่อเมื่อทุกส่วน (ยกเว้นเสื้อคลุม) ไม่ต่ำกว่า +20 เท่านั้น

ตัวอย่าง) หากอาวุธเป็น +19 / ส่วนที่เหลือเป็น +40 เอฟเฟกต์เซ็ตจะไม่ทำงาน 

 


 


- หากมีค่าเสริมแกร่งไม่พอแม้เพียง 1 ส่วน เอฟเฟกต์เซ็ตที่ทำงานจะเป็นเอฟเฟกต์เซ็ตของค่าเสริมแกร่งที่ต่ำที่สุด 

- แต่ต้องมีค่าถึงขั้นต่ำของเอฟเฟกต์เซ็ต (+20) ขึ้นไป เอฟเฟกต์เซ็ตจึงจะทำงาน 

ตัวอย่าง) หากอาวุธเป็น +20 / ส่วนที่เหลือเป็น +40 'เอฟเฟกต์เซ็ต +20' จะทำงาน (เพิ่มค่าสถานะอุปกรณ์ขึ้นอีก 2% พลังชีวิต +100) 

 
ตัวอย่าง) หากอาวุธเป็น +39 / ส่วนที่เหลือเป็น +40 'เอฟเฟกต์เซ็ต +35' จะทำงาน (เพิ่มค่าสถานะอุปกรณ์ขึ้นอีก 10% / พลังชีวิต +500 / ความเสียหายคริติคอล + 3%)  

 


 


ตัวอย่าง) หากอาวุธเป็น +39 / ถุงมือเป็น +29 / ส่วนที่เหลือเป็น +40 'เอฟเฟกต์เซ็ต +20' จะทำงานเนื่องจากค่าเสริมแกร่งที่ต่ำที่สุดคือ +29 (เพิ่มค่าสถานะอุปกรณ์ขึ้นอีก 2% พลังชีวิต +100)   

 ตัวอย่าง) หากถุงมือเป็นระดับชื่อเสียง +40 / ส่วนที่เหลือเป็นระดับเทพเจ้า +40 'เอฟเฟกต์เซ็ต +40' จะทำงาน (เพิ่มค่าสถานะอุปกรณ์ขึ้นอีก 20%  / พลังชีวิต +1000 / ความเสียหายคริติคอล + 10%)   

 

 

ค่าสถานะที่เพิ่มขึ้นจากเอฟเฟกต์เซ็ต  

การเพิ่มค่าสถานะจะไม่ถูกนำมาใช้กับอัตราคริติคอลของแหวน  

 


 


 
- เมื่อเอฟเฟกต์เซ็ตทำงาน ค่าสถานะของอุปกรณ์แต่ละส่วนจะเพิ่มขึ้นตามเอฟเฟกต์เซ็ตที่ทำงาน