คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

ประมุขสำนัก


● 
สรุป 

 

 - สามารถเลือกประมุขสำนักได้จากการโหวตแยกแต่ละสำนัก

 - ประมุขสำนักจะดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 1 เดือน และสามารถเลือกคนใหม่ได้จากการโหวตหลังจากสิ้นสุดช่วงดำรงตำแหน่ง 

 - ประมุขสำนักสามารถใช้ฟังก์ชันแชตสำนักได้ และสามารถแต่งตั้งรองประมุขสำนักได้

 - ประมุขสำนักสามารถถอนเหรียญเงินผ่านคลังสำนักได้

 

 

กำหนดการเลือกประมุขสำนัก


 

 - สามารถทำการโหวตและลงทะเบียนผู้เข้าชิงตำแหน่งประมุขสำนักได้ทุกพื้นที่ 

 - หากมีผู้เข้าชิงตำแหน่งประมุขสำนักที่ลงทะเบียนไว้คนเดียว จะถูกเลือกเป็นประมุขสำนักโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการโหวต

 

 

 

ตรวจสอบสถานะสำนัก 

  -
แตะไอคอนประมุขสำนักที่เพิ่มเข้ามาใหม่  

 


  

- แตะที่ 'สถานะสำนัก' ด้านบนเพื่อตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดของสำนักตัวเอง 

 

 

 

 

ลงทะเบียนผู้เข้าชิงประมุขสำนัก 

  -
แตะไอคอนประมุขสำนักที่เพิ่มเข้ามาใหม่  

 

 


 

 - สามารถลงทะเบียนผู้เข้าชิงได้ภายในช่วงลงทะเบียนเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบได้ผ่านข้อความด้านล่าง 

 


 

- ไปยังแท็บโหวตประมุขสำนักแล้วแตะที่ 'ลงทะเบียนผู้เข้าชิง' เพื่อลงทะเบียนผู้เข้าชิง  

 


 

สามารถลงทะเบียนผู้เข้าชิงได้สูงสุด 10 คน และสามารถยกเลิกได้ภายในช่วงลงทะเบียน  

 

 

 

โหวตประมุขสำนักและเลือกประมุขสำนัก

  

 - ช่วงเวลาโหวตจะเริ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดเวลาลงทะเบียนผู้เข้าชิง  

1. แสดงช่วงเวลาโหวตประมุขสำนัก 

2. สามารถโหวตให้ผู้เข้าชิงคนที่ต้องการได้

 - เมื่อโหวตแล้ว จะแสดงในคะแนนของผู้เข้าชิงที่โหวตแบบเรียลไทม์

ตัวละครเอกชวด 1 ขึ้นไปสามารถโหวตได้คนละ 1 ครั้ง 

คะแนนโหวตจะเท่ากับเลเวลของตัวละคร เช่น เมื่อตัวละครเอกชวด 3 โหวต ผู้เข้าชิงคนนั้นจะได้รับ 3 คะแนน

เมื่อโหวตแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการหรือเปลี่ยนผลโหวตได้ กรุณาโหวตอย่างรอบคอบ 

 


 

 - มื่อรวมผลโหวต จะนับคะแนนที่แปลงจากเลเวลของผู้โหวต ไม่ใช่จำนวนเสียง และผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะถูกเลือกเป็นประมุขสำนัก  

 - เมื่อรวมผลโหวต หากมีผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน ผู้เข้าชิงคนที่ลงทะเบียนก่อนจะถูกเลือกเป็นประมุขสำนัก 

คะแนนโหวตจะเท่ากับเลเวลของตัวละคร เช่น เมื่อตัวละครเอกชวด 3 โหวต ผู้เข้าชิงคนนั้นจะได้รับ 3 คะแนน 

 

 


 

 - เมื่อรวมคะแนนเสร็จแล้ว จะมีการแจ้งผลการเลือกประมุขสำนักคนใหม่ที่ประกาศ

 

 -
ประมุขสำนักที่ถูกเลือกจะสามารถใช้แชตสำนักได้

 - แชตสำนักของประมุขสำนักจะถูกส่งไปให้ผู้เล่นสำนักเดียวกันในทุกพื้นที่ผ่านประกาศสำนัก

  -
ของตกแต่งหลังสำหรับประมุขสำนักจะถูกสวมใส่ให้กับประมุขสำนัก 

 

 

 

แต่งตั้งรองประมุขสำนัก

  -
ไปที่หอประชุมสำนัก จากนั้นแตะที่ 'จัดการประมุขสำนัก' ผ่าน NPC ประจำสำนัก 

คนจรสามารถแต่งตั้งได้ผ่าน 'ชินจาซอง จอมยุทธ์ฟ้าคราม' ที่อยู่ในเมืองของสำนัก  

 

 
-
ป้อนสมญานามที่ต้องการแต่งตั้งเป็นรองประมุขสำนักเพื่อแต่งตั้ง

- รองประมุขสำนักจะสามารถใช้แชตสำนักได้ แต่แชตที่พิมพ์จะไม่แสดงในประกาศสำนัก

สามารถแต่งตั้งรองประมุขสำนักได้เฉพาะตัวละครที่เอกชวด 1 ขึ้นไปเท่านั้น 

ตัวละครที่ต้องการแต่งตั้งเป็นรองประมุขสำนักจะต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกัน (หอประชุมสำนัก/สำหรับคนจรจะเป็นเมืองของสำนัก) เท่านั้น จึงจะสามารถแต่งตั้งได้ 

ไม่สามารถปฏิเสธการแต่งตั้งเป็นรองประมุขสำนักได้ 

มีเพียงประมุขสำนักเท่านั้นที่สามารถขับไล่รองประมุขสำนักได้  

สามารถแต่งตั้งรองประมุขสำนักได้สูงสุด 12 คน  

 


 

- ของตกแต่งหลังสำหรับรองประมุขสำนักจะถูกสวมใส่ให้กับรองประมุขสำนัก  

 

 

 

คลังสำนัก


 

เหรียญเงินที่ได้จากศึกศิลาศักดิ์สิทธิ์จะถูกสะสมเข้าคลังของแต่ละสำนัก และประมุขสำนักสามารถถอนเหรียญเงินในคลังสำนักได้


 

- ไปยังหอประชุมสำนัก จากนั้นแตะที่ 'คลังสำนัก' ผ่าน NPC ประจำสำนัก 

คนจรสามารถใช้คลังสำนักได้ผ่าน 'ชินจาซอง จอมยุทธ์ฟ้าคราม' ที่อยู่ในเมืองของสำนัก  

 


 

- คลังสำนักม