คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

เกาะสามทัพ

● สรุป 

 

แต่ละสำนักสามารถเข้าร่วมได้สูงสุด 100 คน และเมื่อชนะที่เกาะสามทัพ จะได้รับไอเทมหรือบัฟเฉพาะ 

 

 

● การเล่นและเวลาเล่น 

 

รางวัล 
 

 

 

เกาะสามทัพ 


 1 : ค่ายครองเกาะสามทัพ

 2 : จุดเริ่มต้นของสิบสามจันทราสุราลัย

 3 : ตำแหน่งศิลาศักดิ์สิทธิ์เกาะสามทัพของสิบสามจันทราสุราลัย

 4 : จุดเริ่มต้นของราชันพิชิตสยบฟ้า

 5 : ตำแหน่งศิลาศักดิ์สิทธิ์เกาะสามทัพของราชันพิชิตสยบฟ้า

 6 : จุดเริ่มต้นของลัทธิมารโลหิต

 7 : ตำแหน่งศิลาศักดิ์สิทธิ์เกาะสามทัพของลัทธิมารโลหิต

 8 : จุดเริ่มต้นของคนจร

 9 : ตำแหน่งศิลาศักดิ์สิทธิ์เกาะสามทัพของคนจร

 

ไม่สามารถใช้วรยุทธ์วงกว้างได้ในเกาะสามทัพ

 

 

● วิธีเข้าและเล่น 

  

- ไอคอนเข้าร่วมจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอก่อนเริ่มเกาะสามทัพ 10 นาที

  

- เมื่อเข้าสู่เกาะสามทัพ แต่ละสำนักจะถูกส่งไปยังจุดเริ่มต้น และเมื่อถึงเวลาเริ่ม ผู้พิทักษ์เกาะสามทัพจะปรากฏตัวขึ้น

 


 

ต้องกำจัดผู้พิทักษ์เกาะสามทัพด้วยความรวดเร็วจึงจะไปยังค่ายครองเกาะสามทัพได้ 

เมื่อตัวละครตาย จะกลับไปฟื้นคืนชีพที่จุดเริ่มต้นของแต่ละสำนัก

  


เมื่อกำจัดผู้พิทักษ์เกาะสามทัพแล้ว สะพานจะถูกเปิดทำงาน และสามารถไปยังค่ายได้

 
 - 
พื้นที่อีกฟากของสะพานจะมีศิลาศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละสำนักอยู่ ซึ่งหากศิลาศักดิ์สิทธิ์ของสำนักถูกทำลาย จะแพ้และถูกพาไปยังเมืองเช่นเดียวกับ 'ศึกศิลาศักดิ์สิทธิ์

 

 


 


 

 - ที่ใจกลางของเกาะสามทัพมีค่ายอยู่ เมื่อปกป้องศิลาศักดิ์สิทธิ์ของสำนักตัวเองได้จนถึงที่สุดและยึดครองค่ายได้ จะเป็นผู้ชนะ

 - การยึดครองค่ายสามารถทำได้ด้วยวิธีเดียวกับการยึดครองค่ายมังกรเพลิง