คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

กล่องสังหาร

● สรุป


 

มีโอกาสได้รับน้อยเมื่อเข้าร่วมศึกสำนักและกำจัดตัวละครสำนักอื่นได้ (PvP)

- เมื่อใช้งานกล่องสังหาร จะได้รับไอเทม 1 ชนิดแบบสุ่ม

 กล่องสังหารจะไม่ถูกส่งไปยังกระเป๋าแต่จะดรอปที่พื้นเมื่อกำจัดตัวละครได้

 

 

● รายการไอเทมกล่องสังหาร

เมื่อใช้งานกล่องสังหาร จะได้รับไอเทม 1 ชนิดจากในรายการ