News

สามารถตรวจสอบข่าวสารล่าสุดของ 12SKY

News

[ประกาศ]แจ้งเตือนผู้เล่นที่กระทำการขัดต่อนโยบายการให้บริการ


※ แจ้งเตือนผู้เล่นที่สะสมแต้มส่วนร่วมโดยขัดต่อนโยบายการให้บริการ 


หากพบเห็นผู้เล่นใดอาศัยช่องโหว่ของเกม 

กระทำการเป็นขบวนการ หรือใช้วิธีการเล่นที่ผิดปกติ 

เพื่อสะสมแต้มส่วนร่วม ผู้เล่นหรือบัญชี

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว

จะถูกลงโทษตามดุลยพินิจหรือเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน [นโยบายการให้บริการ]


บัญชีที่ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง มีดังนี้

- บัญชีที่กระทำการสะสมแต้มโดยมิชอบ

- บัญชีที่ให้ความร่วมมือ หรือสมรู้ร่วมคิดในการสะสมแต้มโดยมิชอบ

- บัญชีที่ได้รับผลประโยนชน์จากการสะสมแต้มโดยมิชอบ


โปรดระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าวข้างต้น

และขอความร่วมมือในการเสริมสร้างสังคม 12SKY ที่สร้างสรรค์


ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือจากจอมยุทธ์ทุกท่าน

เราจะพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อพัฒนา 12SKY ให้ดียิ่งขึ้น

۞ ทีมงาน 12SKY ۞