News

สามารถตรวจสอบข่าวสารล่าสุดของ 12SKY

News

สวัสดีวันปีใหม่เกาหลี และ แจ้งการทำการของศูนย์บริการลูกค้าในวันหยุด


สวัสดีจาก12SKY 

ปฐมบทใหม่ของเกม MMORPG กำลังภายใน


เราขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 9(ศุกร์) - 12(จันทร์) กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้

ตรงกับวันซอลลัล(Korean Lunar New Year) อันเป็น

วันหยุดนักขัตฤกษ์ของเกาหลีใต้ ทางศูนย์บริการลูกค้าอาจให้บริการ

ตอบคำถามหรือแก้ปัญหาบางประการล่าช้าในวันหยุดนักขัตฤกษ์ดังกล่าว


ทางทีมงานกราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 


สวัสดีปีใหม่เกาหลี

ทีมงาน 12SKY