News

สามารถตรวจสอบข่าวสารล่าสุดของ 12SKY

News

2/7 ประกาศสิ้นสุดการปิดปรับปรุง


สวัสดี เราคือ 12SKY

การปิดปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้ว

ท่านสามารถท่องยุทธจักรได้แล้ว

ในขณะนี้


■ ระยะเวลาปิดปรับปรุง

13:00 ~ 16:15 น.


ขอขอบคุณผู้เล่น 12SKY เป็นอย่างยิ่ง

และโปรดสนับสนุนพวกเราต่อไปในอนาคต

เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อพัฒนา 12SKY ให้ดียิ่งขึ้น