คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

เจาะเกราะ

● รายละเอียดการเจาะซ็อกเก็ตบนอุปกรณ์

สามารถเจาะเกราะอุปกรณ์ทั้ง 6 ส่วน (อาวุธ/ชุดเกราะ/ถุงมือ/รองเท้า/แหวน/สร้อยคอ) เพื่อติดตั้งอัญมณี และรับหลายเอฟเฟกต์อัญมณีได้ 

 

สามารถทำการเจาะเกราะได้ผ่าน NPC ของแต่ละเมืองดังภาพ  

เจาะเกราะเจาะเกราะอุปกรณ์เพื่อเสริมซ็อกเก็ตติดตั้งอัญมณีแบบสุ่มขั้นต่ำ 1 ช่อง ~ สูงสุด 5 ช่อง  

อุปกรณ์ที่มีซ็อกเก็ตไม่เกิน 4 ช่องจะสามารถเจาะเกราะได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ส่วนอุปกรณ์ที่มีซ็อกเก็ต 5 ช่อง จะไม่สามารถเจาะเกราะได้อีก

อุปกรณ์ที่ติดตั้งอัญมณีแล้ว จะไม่สามารถเจาะเกราะได้ จึงจะสามารถเจาะเกราะได้หลังจากเอาอัญมณีออก 


คัมภีร์เจาะเกราะ ■


 

สามารถเจาะซ็อกเก็ตในอุปกรณ์ได้โดยใช้ 20,000,000 เหรียญเงิน และ คัมภีร์เจาะเกราะ 1 ม้วน 


วิธีเจาะเกราะ


 

แตะที่ NPC เจาะเกราะอุปกรณ์ จากนั้นตรวจสอบอุปกรณ์ที่ต้องการเจาะเกราะแล้วแตะที่ไอเทมดังกล่าว

 

1. เหรียญเงินที่ใช้การเจาะเกราะ

2. คัมภีร์เจาะเกราะ

3. ซ็อกเก็ตในอุปกรณ์ดังกล่าว


 

สามารถเจาะเกราะอุปกรณ์ได้โดยใช้ 20,000,000 เหรียญเงิน หรือ คัมภีร์เจาะเกราะ 1 ม้วน ต่อ 1 ครั้ง 
อุปกรณ์ที่ติดตั้งอัญมณีแล้ว จะไม่สามารถเจาะเกราะได้ และจะสามารถเจาะเกราะได้หลังจากเอาอัญมณีออก 

ซ็อกเก็ตบนอุปกรณ์ที่สามารถใช้ใส่อัญมณีได้ จะไม่มีสัญลักษณ์แม่กุญแจ

ซ็อกเก็ตที่มีบนอุปกรณ์ แตกต่างกันไปแบบสุ่มขั้นต่ำ 1 ช่อง ~ สูงสุด 5 ช่อง 

อุปกรณ์ที่มีซ็อกเก็ตไม่เกิน 4 ช่อง จะสามารถเจาะเกราะได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (มีค่าใช้จ่าย) ส่วนอุปกรณ์ที่มีซ็อกเก็ต 5 ช่อง จะไม่สามารถเจาะเกราะได้อีก

- ทุกครั้งที่เจาะเกราะ จะเปิดใช้ซ็อกเก็ตติดตั้งอัญมณีแบบสุ่ม 1 ช่อง ~ 5 ช่อง (การันตีขั้นต่ำ 1 ช่อง) 

ตัวอย่าง) เมื่อเจาะเกราะอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานซ็อกเก็ต 1 ช่อง ซ็อกเก็ตจะมี 1 ช่องไม่เปลี่ยนแปลง 

ตัวอย่าง) เมื่อเจาะเกราะอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานซ็อกเก็ต 3 ช่อง มีโอกาสที่จะซ็อกเก็ตจะกลายเป็น 1 ช่อง 

 

 

ติดตั้งอัญมณี 

สามารถติดตั้งอัญมณีลงในซ็อกเก็ตที่เปิดการใช้งานผ่านการเจาะเกราะแล้วเพื่อรับเอฟเฟกต์อัญมณีแต่ละประเภทได้

ไม่มีการจ่ายเงินตราเพิ่มเติมสำหรับการติดตั้งอัญมณี 

ต้องใช้คัมภีร์ลบล้างในการนำอัญมณีออก หากไม่มีคัมภีร์ลบล้างจะไม่สามารถเอาออกได้

เมื่อถอดอัญมณีออก เอฟเฟกต์ที่เอาออกจะถูกลบล้าง และไม่สามารถกู้คืนอัญมณีที่ใช้ในการติดตั้งได้ 

 

รายการเอฟเฟกต์อัญมณี


 

เมื่อติดตั้งอัญมณี จะสุ่มเสริมเอฟเฟกต์อัญมณีลงในซ็อกเก็ต 1 ช่องทันที 1 ประเภทจากทั้งหมด 19 ประเภท

แต่ละเอฟเฟกต์ของอัญมณีจะมี ค่าที่เพิ่มขึ้น 3 ค่า และมี อัตราส่งผล อยู่ ซึ่งจะสุ่มกำหนดค่าและโอกาสส่งผลเมื่อติดตั้ง 

ตัวอย่าง) หากถูกเสริมเอฟเฟกต์ทลายเกราะ จะมีอัตราส่งผล 1 จากใน 3 อัตรานี้ (0.2%/0.5%/1%)

ตัวอย่าง) หากถูกเสริมเอฟเฟกต์โจมตี  จะเสริมค่าสถานะด้วย 1 จากใน 3 ค่านี้ (25/50/100)

ไม่มีการเสริมเอฟเฟกต์อัญมณีซ้ำ แต่สามารถซ้ำกับเอฟเฟกต์ของอุปกรณ์อื่นได้ 

ตัวอย่าง) อาวุธ (ลอบโจมตี/ลอบโจมตีไม่สามารถซ้ำได้ 

ตัวอย่าง) อาวุธ (ลอบโจมตี/ช่วงชิง) ชุดเกราะ (ลอบโจมตี/แช่แข็ง/ช่วงชิงสามารถซ้ำได้

เมื่อเอาอัญมณีออก เอฟเฟกต์ที่เอาออกจะถูกลบล้าง และไม่สามารถกู้คืนเพชรที่ใช้ในการติดตั้งได้ วิธีติดตั้งอัญมณี


 

1. เอฟเฟกต์อัญมณีที่ได้รับจากการติดตั้ง

2. อุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งอัญมณีได้


 

1. เลือกอุปกรณ์ที่จะติดตั้งอัญมณี

2. เลือกซ็อกเก็ตที่จะติดตั้งอัญมณี

3. ตรวจสอบจำนวนเพชรที่มี จากนั้นจึงทำการติดตั้ง 

 กดปุ่มยืนยันเพื่อทำการติดตั้งอัญมณี 
● วิธีการถอดอัญมณี
 

 - เมื่อท่านติดอัญมณีสำเร็จแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนแปลง หรือเจาะซ็อกเก็ตเพิ่ม ท่านจำเป็นต้องใช้ [คัมภีร์ลบล้าง]


 

แตะซ็อกเก็ตอัญมณีที่ต้องการเอาออกแล้วกดปุ่มนำออก 

- แตะที่ยืนยันเพื่อนำอัญมณีดังกล่าวออกจากอุปกรณ์