คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

เจาะเกราะ

● สรุป 

 

สามารถเจาะเกราะอุปกรณ์ทั้ง 6 ส่วน (อาวุธ/ชุดเกราะ/ถุงมือ/รองเท้า/แหวน/สร้อยคอ) เพื่อติดตั้งอัญมณี และรับหลายเอฟเฟกต์อัญมณีได้ 

 

สามารถทำการเจาะเกราะได้ผ่าน NPC เจาะเกราะของแต่ละเมือง  

 

เจาะเกราะ

 

เจาะเกราะอุปกรณ์เพื่อเสริมซ็อกเก็ตติดตั้งอัญมณีแบบสุ่มขั้นต่ำ 1 ช่อง ~ สูงสุด 5 ช่อง 

อุปกรณ์ที่มีซ็อกเก็ตไม่เกิน 4 ช่องจะสามารถเจาะเกราะได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ส่วนอุปกรณ์ที่มีซ็อกเก็ต 5 ช่อง จะไม่สามารถเจาะเกราะได้อีก

อุปกรณ์ที่ติดตั้งอัญมณีแล้ว จะไม่สามารถเจาะเกราะได้ จึงจะสามารถเจาะเกราะได้หลังจากเอาอัญมณีออก 

 

คัมภีร์เจาะเกราะ ■

สามารถเจาะเกราะอุปกรณ์ได้โดยใช้ 20,000,000 เหรียญเงิน หรือ คัมภีร์เจาะเกราะ 1 ม้วน 

 

วิธีเจาะเกราะ

กดที่ NPC เจาะเกราะอุปกรณ์ จากนั้นตรวจสอบอุปกรณ์ที่จะเจาะเกราะแล้วกด   

 

1. ใช้เหรียญเงินในการเจาะเกราะ

2. ใช้คัมภีร์เจาะเกราะในการเจาะเกราะ

3. ยืนยันการเจาะเกราะอุปกรณ์ดังกล่าว

สามารถเจาะเกราะอุปกรณ์ได้โดยใช้ 20,000,000 เหรียญเงิน หรือ คัมภีร์เจาะเกราะ 1 ม้วน ต่อ 1 ครั้ง อุปกรณ์ที่ติดตั้งอัญมณีแล้ว จะไม่สามารถเจาะเกราะได้ และจะสามารถเจาะเกราะได้หลังจากเอาอัญมณีออก 

ซ็อกเก็ตที่เจาะเกราะอุปกรณ์เพื่อเปิดใช้งานแล้ว จะถูกปลดแม่กุญแจและสามารถตรวจสอบได้

เจาะเกราะอุปกรณ์เพื่อเปิดใช้งานซ็อกเก็ตติดตั้งอัญมณีแบบสุ่มขั้นต่ำ 1 ช่อง ~ สูงสุด 5 ช่อง 

อุปกรณ์ที่มีซ็อกเก็ตไม่เกิน 4 ช่อง จะสามารถเจาะเกราะได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (มีค่าใช้จ่าย) ส่วนอุปกรณ์ที่มีซ็อกเก็ต 5 ช่อง จะไม่สามารถเจาะเกราะได้อีก

- ทุกครั้งที่เจาะเกราะ จะเปิดใช้ซ็อกเก็ตติดตั้งอัญมณีแบบสุ่ม 1 ช่อง ~ 5 ช่อง (การันตีขั้นต่ำ 1 ช่อง) 

ตัวอย่าง) เมื่อเจาะเกราะอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานซ็อกเก็ต 1 ช่อง ซ็อกเก็ตจะมี 1 ช่องไม่เปลี่ยนแปลง 

ตัวอย่าง) เมื่อเจาะเกราะอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานซ็อกเก็ต 3 ช่อง มีโอกาสที่จะซ็อกเก็ตจะกลายเป็น 1 ช่อง 

 

 

ติดตั้งอัญมณี/นำออก

 

สามารถติดตั้งเพชรลงในซ็อกเก็ตที่เปิดการใช้งานผ่านการเจาะเกราะแล้วเพื่อรับเอฟเฟกต์อัญมณีแต่ละประเภทได้

ไม่มีการจ่ายเงินตราเพิ่มเติมสำหรับการติดตั้งอัญมณี 

ต้องใช้คัมภีร์ลบล้างในการนำอัญมณีออก หากไม่มีคัมภีร์ลบล้างจะไม่สามารถเอาออกได้

เมื่อเอาอัญมณีออก เอฟเฟกต์ที่เอาออกจะถูกลบล้าง และไม่สามารถกู้คืนเพชรที่ใช้ในการติดตั้งได้ 

 

 

รายการเอฟเฟกต์อัญมณี


 

เมื่อติดตั้งเพชร จะสุ่มเสริมเอฟเฟกต์อัญมณีลงในซ็อกเก็ต 1 ช่องทันที 1 ประเภทจากทั้งหมด 19 ประเภท

แต่ละเอฟเฟกต์ของอัญมณีจะมี ค่าที่เพิ่มขึ้น 3 ค่า และมี อัตราส่งผล อยู่ ซึ่งจะสุ่มกำหนดค่าและโอกาสส่งผลเมื่อติดตั้ง 

ตัวอย่าง) หากถูกเสริมเอฟเฟกต์ทลายเกราะ จะมีอัตราส่งผล 1 จากใน 3 อัตรานี้ (0.2%/0.5%/1%)

ตัวอย่าง) หากถูกเสริมเอฟเฟกต์โจมตี  จะเสริมค่าสถานะด้วย 1 จากใน 3 ค่านี้ (25/50/100)

ไม่มีการเสริมเอฟเฟกต์อัญมณีซ้ำ แต่สามารถซ้ำกับเอฟเฟกต์ของอุปกรณ์อื่นได้ 

ตัวอย่าง) อาวุธ (ลอบโจมตี/ลอบโจมตีไม่สามารถซ้ำได้ 

ตัวอย่าง) อาวุธ (ลอบโจมตี/ช่วงชิง) ชุดเกราะ (ลอบโจมตี/แช่แข็ง/ช่วงชิงสามารถซ้ำได้

เมื่อเอาอัญมณีออก เอฟเฟกต์ที่เอาออกจะถูกลบล้าง และไม่สามารถกู้คืนเพชรที่ใช้ในการติดตั้งได้ วิธีติดตั้งอัญมณี/นำออก 

 

1. สามารถตรวจสอบเอฟเฟกต์อัญมณีที่สามารถเสริมได้

2. สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่จะติดตั้งอัญมณีได้

 

1. เลือกอุปกรณ์ที่จะติดตั้งอัญมณี

2. เลือกซ็อกเก็ตที่จะติดตั้งอัญมณี

3. ตรวจสอบจำนวนเพชรที่มี จากนั้นจึงทำการติดตั้ง 
กดปุ่มยืนยันเพื่อทำการติดตั้งอัญมณี 

● วิธีการถอดเครื่องประดับ 


 - ติดตั้งอัญมณีสำเร็จ 

 - ต้องใช้คัมภีร์ลบล้างในการนำอัญมณีออก  

 - แตะซ็อกเก็ตอัญมณีที่ต้องการเอาออกแล้วกดปุ่มนำออก