คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

ศึกสำนัก - สงครามยึดครองค่าย

● สรุป

 


 

- เป็นคอนเทนต์ PVP ระหว่างสำนัก และสามารถเข้าร่วมได้สำนักละ 100 คน

- ศึกสำนักจะเปิดทุกวัน และจะดำเนินการแบบสุ่มจาก 1 ใน 3 โหมด (สงครามกวาดล้าง/สงครามทำลายศิลาศักดิ์สิทธิ์/สงครามยึดครองค่าย)
 

- ไอคอนเข้าร่วมจะปรากฏขึ้นก่อนเริ่มศึกสำนัก 5 นาทีและจะแจ้งเตือนทุกๆ 1 นาที

 

 

วิธีเล่นสงครามยึดครองค่าย

 


 


 

 

- เมื่อเข้าสู่สงครามยึดครองค่าย คุณจะถูกย้ายไปยังพื้นที่รอของแต่ละสำนัก

- สามารถใช้เมนูผ่านไอคอน 'ตัวละคร' ก่อนที่สงครามยึดครองค่ายจะเริ่มขึ้นได้

- หากสงครามยึดครองค่ายเริ่มขึ้นแล้ว รั้วที่กั้นทางอยู่จะหายไปและสามารถต่อสู้กับสำนักอื่นได้

 

1. ฝ่ายศัตรูกำลังทำการยึดครองค่ายที่อยู่ในจุดที่กำหนด

2. กำจัดสำนักที่กำลังยึดครองค่ายเพื่อรีเซ็ตเวลา

 
 

1. จะเริ่มจับเวลาเมื่อตัวละครย้ายไปยังค่ายที่อยู่ในจุดที่กำหนด

2. สำนักที่กำลังยึดครองค่ายและเวลาการยึดครองปัจจุบัน (วินาที) จะปรากฏขึ้น

- ชนะเมื่อยึดครองค่ายสำเร็จเป็นเวลา 3 นาที

- ตัวละครที่กำลังยึดค่ายจะไม่สามารถทำอะไรได้

- หากตัวละครที่กำลังยึดค่ายตาย การจับเวลาจะถูกรีเซ็ต

 

  

- ชนะเมื่อสามารถขัดขวางและยึดครองค่ายของสำนักอื่นได้สำเร็จ 

 


 


- ในกรณีที่ไม่มีสำนักใดที่สามารถยึดครองค่ายได้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าเสมอและได้รับรางวัลพ่ายแพ้

- กล่องสังหารจะถูกมอบให้กับตัวละครที่สามารถยึดครองค่ายได้สำเร็จ

หากไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 200 วินาที จะถูกบังคับย้ายไปยังหมู่บ้านและไม่ได้รับรางวัล

หากศึกสำนักสิ้นสุดลงในขณะที่ตัวละครตายและกำลังรอการฟื้นคืนชีพ จะไม่สามารถรับรางวัลชนะและรางวัลพ่ายแพ้ (EXP และไอเทม) ได้