คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY

คู่มือ

ศึกสำนัก - สงครามทำลายศิลาศักดิ์สิทธิ์

● สรุป

 


 

- เป็นคอนเทนต์ PVP ระหว่างสำนัก และสามารถเข้าร่วมได้สำนักละ 100 คน

- ศึกสำนักจะเปิดทุกวัน และจะดำเนินการแบบสุ่มจาก 1 ใน 3 โหมด (สงครามกวาดล้าง/สงครามทำลายศิลาศักดิ์สิทธิ์/สงครามยึดครองค่าย)
 

- ไอคอนเข้าร่วมจะปรากฏขึ้นก่อนเริ่มศึกสำนัก 5 นาทีและจะแจ้งเตือนทุกๆ 1 นาที

 

 

 

วิธีเล่นสงครามทำลายศิลาศักดิ์สิทธิ์

  

- เมื่อเข้าสู่สงครามทำลายศิลาศักดิ์สิทธิ์ คุณจะถูกย้ายไปยังพื้นที่รอของแต่ละสำนัก

- สามารถใช้เมนูผ่านไอคอน 'ตัวละคร' ก่อนที่สงครามทำลายศิลาศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มขึ้นได้

- หากสงครามทำลายศิลาศักดิ์สิทธิ์เริ่มขึ้นแล้ว รั้วที่กั้นทางอยู่จะหายไปและสามารถต่อสู้กับสำนักอื่นได้

 

  

 

1. บอกเกี่ยวกับสถานะการถือครองศิลาศักดิ์สิทธิ์ของแต่สำนักในปัจจุบัน

- ในกรณีที่สำนักของตนเองสูญเสียศิลาศักดิ์สิทธิ์ไป มันเปลี่ยนเป็น ‘0’ และแพ้ในทันที สำนักที่แพ้จะถูกย้ายไปยังหมู่บ้านและไม่ได้รับรางวัล

2. โจมตีศิลาศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำลายศิลาศักดิ์สิทธิ์ของสำนักอื่น

 


 


 

- สามารถรับรางวัลชนะได้เมื่อปกป้องศิลาศักดิ์สิทธิ์ของสำนักตนเองเอาไว้ได้และทำลายศิลาศักดิ์สิทธิ์ของสำนักอื่นได้ทั้งหมดเท่านั้น

- เมื่อหมดเวลา หากมีศิลาศักดิ์สิทธิ์ของสำนักอื่นเหลืออยู่ สำนักทั้งหมดที่ยังมีศิลาศักดิ์สิทธิ์อยู่จะถือว่าเสมอและได้รับรางวัลพ่ายแพ้  - หากไม่สามารถทำลายศิลาศักดิ์สิทธิ์ของสำนักอื่นได้ภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าเสมอและได้รับรางวัลพ่ายแพ้

สำนักที่สูญเสียศิลาศักดิ์สิทธิ์ จะถูกย้ายไปยังหมู่บ้านและไม่ได้รับรางวัล

หากศึกสำนักสิ้นสุดลงในขณะที่ตัวละครตายและกำลังรอการฟื้นคืนชีพ จะไม่สามารถรับรางวัลชนะและรางวัลเสมอ (EXP และไอเทม) ได้

หากไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 30 วินาที จะถูกบังคับย้ายไปยังหมู่บ้านและไม่ได้รับรางวัล